نرخ تورم در ایران به 14.1 درصد رسید

بانک جهانی در تازه
ترین گزارش خود از نرخ تورم کشورهای جهان میانگین نرخ تورم ایران طی یک سال گذشته
را 14.1 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر
به نقل از بانک جهانی، نرخ تورم کالاهای  مصرفی در

ایران طی یک سال گذشته
به طور میانگین 14.1 درصد بوده است
.

بر اساس این گزارش،
نرخ تورم کالاهای مصرفی در ایران طی شش ماه گذشته نیز به طور

متوسط به 12.9 درصد
رسیده است
.

بانک جهانی همچنین نرخ
تورم شاخص عمده فروشی در ایران طی یک سال گذشته را به طور

میانگین 10.9 درصد و
میانگین شش ماه اخیر آن را 16.5 درصد اعلام کرد
.

بر اساس گزارش بانک
جهانی، میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

طی یک سال گذشته به طور
میانگین 2 درصد بوده است. همچنین نرخ تورم در کشورهای شرق

آسیا و اقیانوسیه نیز 6
درصد، اروپا و آسیای میانه 4، آمریکای لاتین و کارائیب 4.3،

جنوب آسیا 8، آفریقا 7،
و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی 2.3 درصد

بوده است.

بانک جهانی همچنین نرخ
تورم کل کشورهای جهان طی یک سال گذشته را 2.2 و طی شش ماه

گذشته 2.8 درصد اعلام
کرده است
.