نرخ تورم در ایران امسال به 5/15 درصد افزایش می‌یابد

موسسه بين المللي
ميدل ايست مانيتور در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد، نرخ تورم در ايران در سال
جاري ميلادي به 5/15 درصد افزايش يابد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، موسسه بين المللي ميدل ايست مانيتور افزود: نرخ تورم در ايران در سال گذشته
8/14 درصد بوده است و پيش بيني مي شود كه اين نرخ در سال جاري با 7/0 درصد افزايش
روبرو شود.
بنابراين گزارش، نرخ تورم در ايران در سال 2006 ميلادي نيز 5/15 درصد پيش بيني شده
است.
موسسه ميدل ايست مانيتور كه هر ماه به ارائه گزارشهاي اقتصادي از كشورهاي خاورميانه
مي پردازد، نرخ تورم را در ايران در سالهاي 2001 ميلادي 3/11 درصد، 2002 ميلادي
3/14 درصد و 2003 ميلادي 5/16 درصد اعلام كرده است.
بر اساس اين گزارش، دولتي بودن اقتصاد ايران و هزينه هاي قابل توجه دولت يكي از
مهمترين دلايل افزايش نرخ تورم در ايران به شمار مي رود.