نرخ تورم در ایران امسال به ۵/۱۵ درصد افزایش می‌یابد

موسسه بين المللي
ميدل ايست مانيتور در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد، نرخ تورم در ايران در سال
جاري ميلادي به ۵/۱۵ درصد افزايش يابد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، موسسه بين المللي ميدل ايست مانيتور افزود: نرخ تورم در ايران در سال گذشته
۸/۱۴ درصد بوده است و پيش بيني مي شود كه اين نرخ در سال جاري با ۷/۰ درصد افزايش
روبرو شود.
بنابراين گزارش، نرخ تورم در ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادي نيز ۵/۱۵ درصد پيش بيني شده
است.
موسسه ميدل ايست مانيتور كه هر ماه به ارائه گزارشهاي اقتصادي از كشورهاي خاورميانه
مي پردازد، نرخ تورم را در ايران در سالهاي ۲۰۰۱ ميلادي ۳/۱۱ درصد، ۲۰۰۲ ميلادي
۳/۱۴ درصد و ۲۰۰۳ ميلادي ۵/۱۶ درصد اعلام كرده است.
بر اساس اين گزارش، دولتي بودن اقتصاد ايران و هزينه هاي قابل توجه دولت يكي از
مهمترين دلايل افزايش نرخ تورم در ايران به شمار مي رود.