نرخ تورم در انگلیس به بالاترین رقم خود طی هشت سال اخیر رسید

بلومبرگ گزارش داد
: در پي افزايش شديد قيمت جهاني نفت ، نرخ تورم در انگليس طي ماه آگوست 2005 ميلادي
به بالاترين رقم خود طي هشت سال اخير رسيد .

به گزارش خبرگزاري
فارس ، افزايش نرخ تورم ، بانك مركزي انگليس را مجبور كرده است تا نرخ بهره بانكي
اين كشور را تا پايان سال جاري ميلادي ، تغيير ندهد .
سازمان آمارهاي ملي انگليس نيز اعلام كرد : نرخ تورم اين كشور طي ماه آگوست به بيش
از 4/2 درصد رسيده است كه اين رقم از سال 1997 ميلادي تا كنون بي سابقه بوده است .

افزايش 46 درصدي قيمت جهاني نفت از ابتداي سال جاري ميلادي تا كنون ، موجب وارد
آمدن خسارات زيادي به شركتهاي بزرگ انگليسي مثل شركت هواپيمايي بريتيش ايرويز شده
است .
اين در حالي است كه هزينه حمل و نقل در انگليس نيز طي ماه آگوست بيش از 4/5 درصد
رشد داشته است كه اين رقم از سال 1997 ميلادي تا كنون بي سابقه بوده است .
بانك مركزي انگليس نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرد: افزايش قيمت نفت تا
پايان امسال موجب رشد بيش از پيش نرخ تورم در اين كشور خواهد شد .