نرخ تورم افزایش یافت

براساس گزارش بانک مرکزی شاخص تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در
پایان شهریورماه سال‌جاری به 9/10 درصد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، شاخص تورم در دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال
جاری نسبت به دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته به 9/10 درصد رسید که این
رقم نسبت به نرخ تورم مرداد ماه که 5/10 درصد بوده کمی افزایش نشان می دهد.

بنابرگزارش اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی ، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی
در مناطق شهری ایران درشهریورماه سال 85 نسبت به ماه قبل از آن به 1/2 درصد افزایش
یافته است.

همچنین ، شاخص تورم در شش ماهه ابتدای سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 11 درصد
افزایش یافته است .

براساس این گزارش، شاخص کل بهای کالاو خدمات مصرفی مناطق شهری ایران درشهریور ماه
سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/14 درصد افزایش یافته است.

محسن تقوی طلب مدیر کل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار
اقتصادی مهر، با بیان اینکه سال پایه برای محاسبه نرخ تورم از سال 76 به 83 تغییر
خواهد کرد، افزود: دراین محاسبه برخی اقلام ازسبد نرخ تورم خارج و برخی اقلام به آن
وارد خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه از این پس هرپنج سال یک بارسال پایه محاسبه نرخ تورم تغییر
خواهد کرد، گفت : تا قبل از این، سال پایه محاسبه نرخ تورم هرهفت سال یک بار تغییر
می کرد اما از سال 83 به بعد قرار است سال پایه هرپنج سال یک بار تغییر کند.