نرخ بهره در آمریکا و اروپا مجدداً افزایش می‌یابد

کارشناسان پیش بینی کرده اند که
نرخ بهره در ایالات متحده و کشورهای منطقه یورو تا اواسط سال 2006 میلادی دو نوبت
دیگر افزایش خواهد یافت و سپس به مدت دست کم یک سال ثابت باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، طی مطالعه ای که با شرکت 150
اقتصاددان اروپایی، آمریکای شمالی و آسیایی به عمل آمد مشخص شد که بانک ژاپن
احتمالاً نرخ بهره خود را به میزان 25 امتیاز پایه تا انتهای سه ماهه منتهی به ماه
دسامبر افزایش خواهد داد.
همچنین انتظار می رود افزایش تورم و دستمزدها در ایالات متحده باعث افزایش نرخ بهره
در این کشور شود. در عین حال تغییراتی که در بانک ذخایر فدرال آمریکا در شرف شکل
گیری است و تغییر قریب الوقوع رییس این بانک باعث تقویت گمانه زنیها در مورد احتمال
افزایش نرخ بهره در آمریکا شده است.
در مقابل بانک مرکزی اروپا برای اولین بار بعد از پنج سال نرخ بهره خود را طی ماه
دسامبر به میزان 2.25 درصد افزایش داد و احتمال دارد این روند ادامه یابد.
بر اساس این مطالعه نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تا انتهای ژوئن سال جاری به میزان
75/2 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.