نرخ برابری هر دلار در سال 2006 باید به 10 هزار ریال برسد

موسسه بیزینس مانیتور
در گزارش جدید خود پیش بینی کرد، افزایش مصارف دولت از دلارهای نفتی موجب خواهد شد
نرخ برابری دلار آمریکا در اواسط سال 2006 به 10 هزار ریال برسد.

به گزارش مهر به نقل
از بیزینس مانیتور، متوسط نرخ ارز در ایران

در سال گذشته میلادی
(2005) حدود 9 هزار  ریال بود که رشدی 4.6 درصدی نسبت به سال

2004
نشان می داد.

 بیزینس
مانیتور معتقد است تداوم سیاستهای نامنسجم پولی و رشد مصارف بخش دولتی،

که از درآمدهای بالای
نفتی حاصل می شود، طی سال جاری منجر به کاهش ارزش ریال در

برابر دلار خواهد شد.

بر پایه همین گزارش،
طی پنج سال اخیر نرخ برابری ریال ایران با دلار آمریکا به

طور متوسط سالانه 5.6
درصد کاهش یافته است
.

 ارزش
ریال ایران طی سالهای اخیر با کاهش تدریجی همراه بوده است و نرخ برابری آن

با دلار آمریکا از 7
هزار و 952 ریال در سال 2002 به 8 هزار 272 ریال در سال 2003 و

8
هزار 793 ریال در سال
2004 و نهایتا 9 هزار و 100 ریال در سال 2005 کاهش

یافت.

بیزینس مانیتور همچنین
پیش بینی می کند، روند کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای

معتبر خارجی در سالهای
آینده نیز ادامه داشته باشد و از سال 2007 نرخ برابری ریال

در برابر دلار آمریکا
به 11 هزار ریال برسد
.