نخستین هم اندیشی مدیران و مشاوران حقوقی خانواده بزرگ گروه توسعه ملی برگزار شد

نخستین هم‌اندیشی مدیران و مشاوران حقوقی خانواده بزرگ گروه توسعه ملی به دعوت مدیریت حقوقی وبانک برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست‌ ارتباط مؤثر مدیران و مشاوران حقوقی با رویکرد تعامل و پیشگیری از اختلاف در تصمیم و اتخاذ رویه واحد است. همچنین از دیگر اهداف این هم‌اندیشی‌ می‌توان به حصول فهم مشترک از طریق ایجاد احساس تعلق به خانواده بزرگ گروه توسعه ملی اشاره کرد که لازمه‌ آن، روحیه و انگیزه‌ تحول، پیشگیری انحراف از مسیر قانون و مبارزه با فساد است.

دکتر سدیدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در این خصوص بیان کرد: هماهنگی واحدهای حقوقی با حفط استقلال و پیشگیری از طریق آموزش‌های حقوقی، بهترین راهبرد برای هم‌افزایی و کاهش دعاوی در شرکت‌های گروه است. این در حالی است که اکنون بیشتر مشکلات و پروندهای حقوقی، ناشی از اهمال‌ها است.

به گفته وی، تدوین کنترل داخلی در سطح شرکت‌ها، جهت پیشگیری از مواجه شدن با مسائل روی داده الزامی است.

سدیدی با اشاره به اینکه این نشست‌ها، جهت ایجاد هماهنگی‌ها به منظور وحدت رویه مفید است، افزود: هر پرونده باز حقوقی، خیال هیأت مدیره را مشوش می‌کند که به مراتب هزینه‌اش بیشتر از هزینه ریالی است. بنابراین، تلاش حقوقی به تصمیم‌گیری‌های هیأت مدیره کمک خواهد کرد.

اسحق یوسف نژاد مدیرکل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران نیز گفت: برگزاری و تداوم این جلسات موجب نزدیکی دیدگاه‌ها خواهد شد که نتیجه آن، کم شدن مشکلات و عدم مواجهه با هزینه‌های تحمیلی و اضافی است و حقوقی‌ها، چراغ‌های روشن‌کننده‌ مسیر برای مدیران هستند.

سیامک برهانی، مدیر امور حقوقی گروه توسعه ملی نیز در این‌باره اظهار کرد: ضرورت تحول‌خواهی و ورود خون تازه به رگ‌های سازمانی و ارتقای قابلیت‌ها به نحوی که پس از طی دوره‌ مدیریت به قضاوت دیگران در آینده، میراث ماندگاری را به جای می‌گذارد.

وی ادامه داد: حضور حداکثری همکاران حقوقی نشان از اهمیت و جدیت موضوع و توجه به حرفه و عملکرد مورد نظر از سوی همکاران حقوقی است.

در پایان این جلسه،‌ ایجاد وحدت روش و رویه در موضوعات حقوقی در سطح خانواده بزرگ گروه توسعه ملی از طریق تدوین دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مورد نیاز در حوزه‌های مختلف از قبیل نظام جامع انعقاد و پایش قراردادها، دعاوی و نحوه دفاع در دعاوی در جلسات آتی، مصوب شد.