نخستین جلسه کمیته‌های «بورس بین‌الملل» به میزبانی گروه توسعه ملی برگزار شد

نخستین جلسه‌ی کمیته‌های تخصصی طرح عملیاتی و ارکان بین‌المللی بورس بین‌الملل به میزبانی گروه توسعه ملی برگزار شد. در این جلسه نمایندگانی از بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تامین سرمایه و … به عنوان اعضای هیأت موسس بورس‌‌الملل حضور داشتند.

در این جلسه‌، حاضرین در خصوص موضوعات مرتبط با طرح عملیاتی، از جمله اساسنامه‌ پیشنهادی جهت ارایه به سازمان بورس، مقررات و آیین‌نامه‌های لازم جهت تاسیس و شروع فعالیت بورس و ساختار سازمانی بورس بین‌الملل، به تبادل نظر پرداختند. همچنین در خصوص ارکان بین‌المللی موارد مهمی نظیر شرایط و الزامات حضور سهام‌داران بالقوه خارجی به عنوان هیأت موسس و ارکان بورس بین‌الملل از جمله حسابرس، بانک تسویه، کاستودین و کارگزار مورد بررسی قرار گرفت.