نخستین جلسه ستاد اصلی بررسی بودجه 86 برگزار شد

نخستین جلسه ستاد اصلی بررسی بودجه 86 با حضور منصور برقعی ،رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد.
 
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دستگاه ها بودجه پیشنهادی خود را برای بررسی به دفاتر مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کرده اند و دفاتر مختلف سازمان در حال بررسی جزئیات بودجه 86 هستند.
 
بنابراین گزارش، نتایج بررسی های دفاتر مختلف در کمیسیون تخصصی ستاد بودجه به صورت کارشناسی بررسی می شود و ستاد اصلی بودجه نیز بودجه 86 را بررسی و برای ارائه به مجلس شورای اسلامی نهایی و در قالب لایحه بودجه تدوین می کند.
 
یک مقام آگاه در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: هرچند رئیس جمهور در ابلاغ بخشنامه بودجه چند رقم را به عنوان قیمت پایه نفت در نظر گرفته بودند، اما این ارقام هنوز نهایی نشده و رییس جمهور خواسته است تا هر کدام از این ارقام به صورت جزئی و ریزتر بررسی شود تا بازخورد آن بررسی و تحلیل شود.
 
به گزارش خبرنگار فارس، در بررسی سهم واردات بنزین در بودجه که جزو اهم مواردی است که در تدوین بودجه باید بررسی شود، مسائلی مثل قیمت بنزین در سال آینده و احتمال افزایش قیمت آن، احتمال واردات بنزین و اینکه از کجا وارد خواهد شد در نظر گرفته می شود.