نخستین جلسه مشترک کارگزاران و دبیرکل جدید بورس برگزار شد

به گزارش ایران بورس ، نخستین
جلسه کارگزاران و دبیر کل بورس برگزار شد. در نخستین جلسه کارگزاران و دبیرکل بورس
اوراق بهادار که روز شنبه پنجم آذر ماه بعد از پایان کار معاملات در محل سازمان
بورس برگزار شد ابتدا رییس هیئت مدیره سازمان کارگزاران به توضیح ویژگی‌های دکتر
علی صالح آبادی پرداخت. وی به جسارت صالح آبادی در پذیرفتن پست دبیر کلی اشاره کرد
و افزود: برای نخستین بار است که دبیر کل توسط هیأت مدیره و از داخل سازمان انتخاب
می‌شود. چند گزینه برای این پست مد نظر بود که در نهایت دکتر صالح آبادی با شجاعت
پست دبیر کلی را در این شرایط پذیرفتند.
مستخدمین حسینی درباره دلایل انتخاب دبیر کل تصریح کرد: سیاسی نبودن و نداشتن گرایش
به جناحی خاص، تحصیلات مرتبط با بازار سرمایه همچنین فعالیت در خانواده بورس
مهم‌ترین علل انتخاب ایشان بود.
در ادامه دکتر صالح آبادی پس از تشکر از حضور کارگزاران, مقارن شدن اوضاع خوب بازار
سرمایه با تشکیل این جلسه را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: مهمترین فعالیت ما در
مهلت قانونی چهارماهه بحث استقرار قانون جدید است که به زودی ابلاغ می شود. وی به
مهمترین تفاوت قانون جدید و قدیم اشاره کرد و گفت: در قانون جدید نظارت بر بازار
اولیه نیز صورت می‌گیرد و این بازار قانونمند می شود. در واقع، حوزه عمل سازمان
بورس با توجه به گستردگی این بازار بسیار وسیع تر می‌شود.
همچنین در قانون جدید مقام عملیات از نظارت جدا خواهد شد و سازمان بورس و شرکت بورس
تشکیل می شود که سازمان بورس وظیفه نظارت و سیاستگذاری را به عهده خواهد گرفت و
شرکت بورسی عملیات معاملات را انجام خواهد داد.
صالح‌آبادی خاطر نشان کرد: سازمان بورس دارای یک هیأت مدیره پنج نفره خواهد شد. یک
نفر از آنها به عنوان رئیس انتخاب می شود.
در پایان این جلسه کارگزاران دیدگاه‌های خود را به اطلاع دبیر کل رساندند و حمایت
خود را از دبیر کل بورس اعلام کردند.