نحوه معاملات مکرر بر روی حق تقدم سهام اعلام شد

نحوه معاملات مکرر بر
روی حق تقدم سهام اعلام شد. سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد با توجه به مصوبه
شورای بورس درخصوص امکان دادوستد گواهی‌نامه حق‌تقدم خرید سهام در دوره پذیره‌نویسی
و دستورالعمل اجرائی دادوستد آن، چگونگی انجام معاملات مکرر بر روی حق تقدم خرید
سهام را به نحو ذیل اعلام کرد:

1.         با عنایت
به امکان معاملات مکرر بر روی حق‌تقدم خرید سهام در دوره پذیره‌نویسی، لازم است
شرکت‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند که «گواهی‌نامه حق‌تقدم خرید سهام» در اسرع وقت و از
طریق پست سفارشی بین سهامداران توزیع گردد.

2.         سهامدارانی
که مایل به فروش تمام یا بخشی از «گواهی‌نامه حق‌تقدم خرید سهام» خود می‌باشند،
می‌توانند به دفاتر کارگزاری مراجعه کرده و پس از تکمیل فرم درخواست فروش و تحویل
برگه مزبور به کارگزار، نسبت به فروش حق‌تقدم اقدام نمایند و درصورتی‌که فقط بخشی
از حق‌تقدم خرید سهام خود را واگذار نمایند، گواهی‌نامه نقل و انتقال حق‌تقدم سهام
به میزان تعداد باقی‌مانده برای ایشان صادر خواهد گردید.

3.         کلیه کسانی
که اقدام به خرید حق‌تقدم در بورس اوراق بهادار نمایند گواهی‌نامه نقل و انتقال
حق‌تقدم خرید سهام دریافت خواهند داشت. هم‌چنین دارندگان قبلی حق‌تقدم درصورت خرید
مجدد حق‌تقدم در بورس اوراق بهادار، گواهی‌نامه نقل و انتقال حق‌تقدم سهام به صورت
تجمعی دریافت خواهند داشت. بدیهی است گواهی‌نامه‌های قبلی از درج? اعتبار ساقط
می‌گردد.

4.         کلیه
شرکت‌های پذیرفته‌شده، باید معاملات انجام شده بر روی حق‌تقدم را (همانند معاملات
سهام) از سازمان بورس دریافت و در دفاتر سهام خود نگهداری نمایند.

5.         سهامدارانی
که حق‌تقدم خرید سهام را از بورس اوراق بهادار خریداری نموده‌اند و مایل به
پذیره‌نویسی سهام می‌باشند، فیش واریز نقدی و آخرین گواهی‌نامه نقل و انتقال خرید
سهام را به شرکت ارسال نمایند. در صورت عدم پرداخت مبلغ اسمی به شرکت، حق‌تقدم
مزبور بعنوان حق‌تقدم استفاده‌نشده تلقی شده و توسط شرکت به فروش خواهد رسید. در
این صورت حقوق و منافع ناشی از فروش حق‌تقدم، متعلق به آخرین خریدار است.

6.            در
پایان مهلت پذیره‌نویسی، سازمان فهرستی از دارندگان حق‌تقدم خرید سهام را به شرکت
ارائه خواهد کرد.