سهام داران گرامی:

به موجب قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، حفظ سلامت عمومی و رعایت پروتکل های بهداشتی سهامدران محترم می توانند جهت دریافت چکیده عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ به یکی از دو روش اسکن بارکد و یا دریافت از طریق سایت کدال اقدام نمایند.

 

لینک سایت کدال: https://b2n.ir/108371