میزان عرضه نفت از تقاضا پیشی گرفته است

وزير نفت عربستان
سعودي ضمن حمايت از طرح افزايش ميزان توليد اوپك گفت: در حال حاضر ميزان عرضه به
طور قابل ملاحظه‌اي از تقاضا پيشي گرفته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از امور بين الملل شركت ملي نفت، علي النعيمي در زمان ورود به وين براي
شركت در نشست وزيران نفت اوپك گفت: ما بايد موضوع افزايش سقف توليد را بررسي كنيم و
قصعا از آن حمايت خواهيم كرد.
به گفته يك مقام اوپك، افزايش 500 هزار بشكه بر سقف توليد رسمي اوپك بسيار متحمل
است.
قرار است اوپك افزايش نمادين سقف توليد خود را در روز دوشنبه 19 سپتامبر مورد بررسي
قرار دهد، اقدامي كه به عقيده كارشناسان هيچ تاثيري در كاهش قيمتهاي بنزين و
گازوئيل در آمريكا نخواهد داشت. اين در حالي است كه نعيمي هيچ افزايشي در تقاضا نفت
خام از سوي مشتريان نفت كشورش نمي‌بيند.
وزير نفت عربستان سعودي تاكيد كرد: پيشنهاد توليد 11 ميليون بشكه در روز را هم
داده‌ايم، اما پاسخي دريافت نكرديم.
وي گفت: مشكل در بخش عرصه نفت خام نيست، بلكه مشكل اصلي در بخش پايين دستي و
پالايشي است.
گفته مي‌شود، مقدار زيادي نفت خام مازاد بر عرضه از نوع سنگين ترش موجود است كه
پالايشگاههاي آمريكا با چنين قيمتهايي، تمايلي به فرآوري آنها ندارند.