میانگین قیمت هر شبکه نفت خام صادراتی ایران از مرز 55 دلار گذشت

قيمت هر بشكه نفت خام
سبك ايران با 26 سنت افزايش نسبت به روزهاي گذشته به 56 دلار و 93 سنت رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار مديريت امور بين‌الملل شركت ملي نفت، در روزگذشته قيمت هر بشكه
نفت خام سنگين نيز 54 دلار و 41 سنت بود كه 30 سنت به روزهاي گذشته افزايش نشان
مي‌دهد.
سبد نفتي اوپك نيز در اين روز 59 دلار و 14 سنت بود كه 96 سنت افزايش يافته است.

قيمت هر بشكه نفت خام سبك ايران نيز در بازار آسا در روز مورد بررسي (25 مردادماه)
نيز با 20 سنت افزايش به 57 دلار و 13 سنت و هر بشكه نفت خام سنگين ايران در اين
بازار به 20 سنت افزايش به 54 دلار و 48 سنت رسيد.
ميانگين قيمت تقريبي يك شبكه نفت خام صادراتي ايران 55 دلار و 82 سنت بود كه 27 سنت
رشد نشان مي‌دهد.