موافقت هیات‌مدیره گروه توسعه ملی با استعفای مدیرعامل

هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی با استعفای بابک سعیدی مدیرعامل این شرکت موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، امروز جلسه هیات‌مدیره وبانک، تشکیل و با استعفای بابک سعیدی مدیرعامل گروه توسعه ملی موافقت کردند.

در این جلسه اعضای هیات‌مدیره گروه توسعه ملی از زحمات سعیدی در راس مدیریت وبانک تقدیر و تشکر کردند.

بر اساس این گزارش سعیدی در عضویت هیات‌مدیره وبانک باقی ماند و به زودی مدیرعامل جدید گروه توسعه ملی معرفی خواهد شد.