مهمترین گزارش الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی اواخر خرداد ماه نهایی می‌شود


نماينده تام‌الاختيار تجاري گفت: رژيم تجاري ايران مهمترين گزارش
الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، اواخر خردادماه به مرحله نهايي مي‌رسد.


به گزارش خبرگزاري فارس، اسفنديار اميد بخش در بيست و سومين نشست
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اظهار داشت: با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (
wto)
افقي پيش روي ايران باز شده است.
وي افزود: سال 1370 دولت وزارت بازرگاني را مكلف كرد نسبت به عضويت ايران در

WTO
اقدام كند.
نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران خاطر نشان كرد: ارديبهشت سال 80 برخي از كشورهاي
در حال توسعه از درخواست ايران براي عضويت حمايت كردند و اين موضوع در جلسه شوراي
عمومي مطرح شد.
وي افزود: طي 4 سال از مي 2001 تا مي 2005 اين فرآيند طول كشيد.
اميد بخش يادآور شد: از مسائل سياسي اين موضوع رها شده‌ايم و به مرحله اقتصادي
رسيده‌ايم.
وي با اشاره به اغاز مذاكرات الحاق اظهار داشت: ايران از عضويت ناظر برخوردار شد و
به اين شكل مي‌تواند در تمامي جلسات، گروه‌هاي كاري و شوراها شركت كند، اما حق راي
ندارد.
نماينده تام‌الاختيار تجاري گفت: دسامبر آينده مي‌توانيم در سطح وزير در جلسات شركت
كنيم.
وي حق عضويت ايران به عنوان عضو ناظر در

WTO
را
12 تا 15 هزار دلار عنوان كرد.
اميد بخش خاطرنشان كرد: زماني كه گروه كاري تشكيل شد بايد گزارش رژيم تجاري آماده
شود.
وي با اشاره به اين كه گزارش مذكور مهم‌ترين اقدامي است كه بايد صورت بگيرد، گفت:
رژيم تجاري شناسنامه‌اي از اقتصاد كشور است كه بسيار دقيق و مستند مي‌باشد كه در
سازمان
WTO
نظير به نظير برآن آن موافقتنامه وجود دارد.
نماينده تام‌الاختيار تجاري ايران افزود: به طور مثال در مورد يارانه و
سرمايه‌گذاري بايد اطلاعات نظير به نظير تنظيم كنيم.
وي در ادامه اظهار داشت: سپس اين گزارش بايد به زبان انگليسي تنظيم شود و به گروه
كاري ارائه گردد.
اميد بخش يادآور شد: در سالهاي اوليه نبايد انتظار داشته باشيم مذاكرات با

WTO
آغاز شود.
وي گفت: سازمان تجارت جهاني تا زماني كه اطلاعات كاملي از وضعيت كشور به دست
نياورد، عضويت صورت نمي‌گيرد.
نماينده تام‌الاختيار تجاري بيان داشت: زماني كه گزارش ارائه شد بر اساس گزارش
ارائه شده سوالات مفصلي از ما خواهند كرد كه ممكن است 2 تا 3 هزار سوال بپرسند.
وي گفت: از چين حدود 5 هزار سوال شد. پاسخ اين سوالات بايد كتبي، دقيق، تخصصي و
جزئي باشد.
اميد بخش با اشاره به ارائه پيشنهاد كمك از آلمان، انگلستان و سازمان ملل براي
مشاوره گفت: به احتمال زياد مذاكرات در سال 2006 آغاز خواهد شد. بستگي به ما دارد
كه گزارش را سريعتر آماده كنيم.
وي با تاكيد بر اين كه 90 درصد گزارش آماده شده است، گفت: تا آخر خرداد ماه اين
گزارش به مرحله نهايي خود مي‌رسد.
اميد بخش شرط قدرت اول منطقه شدن را تعامل با كشورهاي منطقه عنوان كرد و با اشاره
به خصوصي‌سازي و آزادسازي گفت: آزادسازي اقتصادي مقدم بر خصوصي‌سازي است. بايد بستر
لازم براي خصوصي‌سازي در كشور فراهم گردد.
وي افزود: دولتي بودن يك كشور به اين معنا نيست كه آن كشور نمي‌تواند در

WTO
عضو باشد بلكه ملاك رفتار تجاري شركتها است.
نماينده تام‌الاختيار تجاري يادآور شد: هيچ ارتباطي بين

WTO
و بيكاري و اشتغال وجود ندارد، اين كشورها هستند كه بايد تلاش كنند از مزاياي عضويت
در
WTO
استفاده كنند.
وي در بيان مزاياي عضويت در
WTO
گفت: افزايش اقتدار در نظام بين‌المللي و افزايش رفاه جامعه از مزاياي عضويت در
WTO
است.
اميد بخش بحث رژيم تجاري را بحث قواعد و مقررات، تعهدات مربوط به بازار عنوان كرد و
افزود: در اين بخش بايد از نظرات بخش خصوصي استفاده كرد.
وي گفت: در مذاكرات الحاق امتيازات يك طرفه است و كشور متقاضي الحاق بايد امتياز
بدهد نه اين كه امتياز بگيرد.
نماينده تام‌الاختيار تجاري در توضيح مذاكرات چند جانبه گفت: در اين مذاكرات همه
اعضا امتيازات را رد و بدل مي‌كنند.
وي گفت:
WTO
هيچ مقرراتي در مورد تعديل و تغيير نرخ ارز ندارد و اين مساله به نظام رقابتي
كشورها باز مي‌گردد.
وي معتقد است:
WTO
فقط ثبت‌نام و عضويت نيست، بلكه تعامل فعال با جهان است.