مهمترین مخاطرات اقتصاد جهانی از دیدگاه صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول
با پیش بینی رشدی 4.3 درصدی برای اقتصاد جهانی طی سال جاری و سال 2006 مهمترین
مخاطرات اقتصاد جهانی را نیز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار
اقتصادی مهر به نقل از صندوق بین

المللی پول، اقتصاد جهانی در
برابر برخی از مخاطرات موجود بسیار آسیب پذیر است
.

بر اساس این گزارش، در
حال حاضر قیمتهای بالای نفت خام، عدم توازن جهانی، و

افزایش حمایت از تولید داخلی
در سراسر جهان، مهمترین خطراتی هستند که اقتصاد جهان

را تهدید می کنند
.

بر اساس این گزارش، به
منظور کاستن از خطرات قیمتهای بالای نفت خام، کشورهای

تولید کننده نفت باید سرمایه
گذاریهای خود در زمینه تسهیلات جدید نفتی را افزایش

دهند و کشورهای مصرف کننده نیز
باید ظرفیت پالایشگاهی خود را گسترش دهند
.

از سوی دیگر می بایستی
به منظور کاستن از تقاضای جهانی نفت خام در سراسر جهان

صرفه جویی و بهره وری از
تولیدات نفتی، سرلوحه تمامی مردم و دولتها شود
.

صندوق بین المللی پول،
عدم توازن میان اقتصادهای جهان را عامل به خطر افتادن

پیشرفت و موفقیت و عدم پایدار
بودن توسعه جهانی می داند
.

در همین حال، صندوق
بین المللی پول هشدار داد شیوه اصلاح عدم توازن جهانی از

طریق کاهش شدید ارزش دلار و
افزایش نرخ بهره در آمریکا، بسیار خطرناک است و در این

باره بهترین روش این است که
کلیه اقتصادهای بزرگ جهان سیاست یکپارچه تر و قویتری در

پیش بگیرند
.

صندوق بین المللی پول،
همچنین به منظور مقابله به روند رو به رشد سیاستهای حمایت

از تولید داخلی در جهان،
خواستار انعقاد موافقتنامه ای درباره آزاد سازی تجارت چند

جانبه و بین المللی میان
کشورهای جهان شد
.