منطقه اکو رتبه سوم را در تولید انرژی دنیا داراست

خورشید انور با اشاره به پتانسیل‌های بالای منطقه اکو، گفت:4‌/7 درصد از انرژی تولیدی کل جهان ،‌4/7 درصد از نفت تولیدی جهان ،‌ 2/9 درصد از گاز طبیعی جهان و 3/3 درصد برق جهان درمنطقه اکو تولید می‌شود.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، ‌دبیرکل اکو در مراسم روز اکو با اشاره به وجود نقاط مشترک فرهنگی ،‌اقتصادی،‌جغرافیایی و اعتقادی میان کشورهای عضو اکو ، ‌گفت:‌ منطقه اکو با داشتن 387 میلیون نفرجمعیت ،‌ مساحت هشت میلیون کیلومتر مربع وتولید ناخالص ملی 775 میلیارد دلار در سال 2005 ،‌ پتانسیل بالایی را در زمینه همکاری های اقتصادی داراست .
 
خورشید انور توافقنامه تجارت اکو یا اکوتا را ازمهم ترین برنامه ها برای توسعه تجارت میان کشورهای عضو اکو دانست و افزود:‌ کمک به آزادسازی تجاری ،‌هماهنگ سازی قوانین گمرک ‌و تجارت الکترونیک بین کشورهای عضو اکو از اقدامات در نظر گرفته شده در قالب توافقنامه اکوتا است.
 
به گفته وی، همچنین بانک توسعه و تجارت اکو که با سرمایه اولیه 60 میلیون دلار با کمک کشورهای ایران ،‌ ترکیه و پاکستان تاسیس شده می تواند نقش مهمی در تحقق اهداف و برنامه های اکو داشته باشد .
 
دبیر کل اکو با تاکید بر گسترش خطوط حمل و نقل بین کشورهای عضو اکو،‌ افزود: ‌با توجه به این که حدود هفت کشور از ده کشور عضو اکو در منطقه خشکی قرار دارند لذا توسعه خطوط حمل و نقل برای گسترش توریسم و تجارت بین این کشورها ضروری است .
 
خورشید انور اجرایی شدن ‌موافقتنامه حمل و نقل ترانزیت (TTFA‌)‌ را بین کشورهای عضو اکو از برنامه های این سازمان برای توسعه و گسترش حمل و نقل دانست و گفت:‌ همچنین هم اکنون قطار آلماتی -استانبول در حال احداث است که امید است هر چه زودتر راه اندازی شود .
 
وی با اشاره به این که منطقه اکو رتبه سوم را در تولید انرژی در دنیا داراست ،‌ تاکید کرد:‌4/7 درصد از انرژی تولیدی کل جهان ،‌4/7 درصد از نفت تولیدی جهان ،‌ 2/9 درصد از گاز طبیعی جهان و 3/3 درصد برق جهان درمنطقه اکو تولید می شود .
 
دبیر کل اکو تصریح کرد:‌ همچنین 4/23 درصد از تولید ناخالص ملی منطقه اکو مربوط به بخش کشاورزی است به طوریکه سه کشور پاکستان ،‌ترکمنستان و ازبکستان حدود 40 درصد از پنبه جهان را تولید می کنند.
 
خورشید انور با اشاره به رابطه اکو با سازمان های بین المللی ،‌ گفت:‌ سازمان اکو با بسیاری ازسازمان های منطقه ای رابطه محکمی دارد و تاکنون حدود 15 یادداشت تفاهم بین اکو و سازمان های بین المللی امضاء ‌شده است .
 
وی با ضروری خواندن ‌اجرای موافقتنامه‌های امضا شده میان کشورهای عضو اکو،‌ تصریح کرد:‌ یکپارچگی در منطقه ،‌ تبادل تجربیات و استفاده از ابزار و عقل گروهی و ایجاد صلح و ثبات در منطقه از مهمترین ابزار برای اجرایی شدن موافقت نامه های میان اعضا ‌اکو است .