معظمی: طرح جدید مشکل نقدینگی شرکتهای سرمایه گذاری را حل خواهد کرد

مديرعامل شركت مدیریت
سرمايه‌گذاري بانك ملي گفت: حل مشكل نقدينگي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بورس از طريق
روش‌هايي همچون پرداخت تسهيلات بانكي تا حدود زيادي مشكل ركود موجودرا حل خواهد
كرد.

معظمي در گفت وگو با
خبرگزاري فارس اظهار داشت: يكي از مشكلات مهمي كه طي ماه‌هاي اخير باعث شده بورس از
رونق بيفتد، عدم حضور پررنگ شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به دليل مشكل نقدينگي آنها است.

وي با بيان اينكه طرح دولت جهت پرداخت تسهيلات بانكي اين مشكل را حل خواهد كرد،
افزود: در شرايط فعلي كه افراد به تنهايي انگيزه خريد سهام ندارند، حضور شركت‌هاي
سرمايه‌گذاري‌ باعث برگرداندن رونق و جلب اعتماد مردم براي اعتماد به بورس خواهد
كرد.
معظمي با بيان اينكه بيش از ۳۰ شركت سرمايه‌گذاري آماده حضور پررنگ تر در عرصه
بازار سرمايه كشور هستند، اظهار داشت: بايد زمينه حضور اين شركت‌ها را به هر نحو
ممكن فراهم كنيم تا مشكلات موجود برطرف گردد.
وي برداشتن سقف و كف تغيير قيمت سهام را از ديگر موارد لازم جهت برداشتن ركود حاكم
بر بورس عنوان كرد و افزود: بايد با چنين اقداماتي انگيزه حضور را بيشتر كنيم.
معظمي در ادامه با اشاره به شرايط گذشته بازار سرمايه كشور گفت: نگاه به گذشته
دلايل ركود فعلي حاكم بر بورس را نمايان خواهد كرد.
وي افزود: بورس از سال ۷۷ تا سال گذشته داراي رونق بود، در اين سالها بازده سهام
كمتر از ۳۰ درصد نبود اين بازده در سال ۸۲ به ۱۲۴ هم رسيد، رونقي كه تنها صوري و
موقتي بود.
معظمي گفت: رشد حبابي بورس طي سال‌هاي ياد شده باعث شد تا به يكباره دچار ركود فعلي
گردد.