معاون وزیر بازرگانی :قیمت گذاری سیمان به وزارت صنایع و معادن محول شد


معاون وزیر بازرگانی گفت: تمامی امور مربوط به سیمان به وزارت صنایع
محول شده است.
حسن یونس سینکی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: دولت
سیمان را به پیشنهاد وزارت بازرگانی از سبد حمایتی خارج کرد.
وی افزود: وزیر بازرگانی طی یک یادداشت رسمی تمامی امور سیمان را در غالب چارچوب
طرح جامع سیمان به وزارت صنایع محول کرده است.
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ادامه داد: وزارت صنایع در گذشته اعلام آمادگی
کرده بود که تمامی امور سیمان را مدیریت کند و این امر مورد قبول وزیر بازرگانی
واقع شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از این مصوبه به وزارت صنایع اعلام شد، تمامی امور مربوطه به
مباحث قیمت گذاری، کنترل تولید، واگذاری تولید در شبکه‌های توزیع در فاز بندی طرح
جامع پیش رود. سینکی افزود: حجم قابل توجهی از سیمان مورد نیاز کشور توسط بازار
داخلی فراهم می‌شود و تقریبا یک کالای صددرصد تولید داخل است.
وی ادامه داد: در حال حاضر که تمامی امور سیمان مربوط به یک وزارتخانه است و همه
ابزار مدیریت تولید در اختیار آن است آن‌ها نیز خواهند پذیرفت که عرضه سیمان در
چارچوب طرح جامع سیمان باشد.

( سایت وزارت صنایع
و معادن)