معاون سازمان بورس:

سنا- معاون سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وضعیت بنیادی شرکت‌ها برای رشد قیمت‌ها گفت: بورس همچنان می‌تواند پذیرای نقدینگی‌های جدید باشد.

علی سعیدی با اشاره به اینکه افت قیمت سهام شرکت‌ها در بورس تهران به معنی شکستن حباب در بازار سرمایه نیست، خاطرنشان کرد: رشد و کاهش قیمت سهام شرکت‌ها در بورس کاملا طبیعی است و مهم ترین عامل افت قیمت‌ها در برخی روزهای گذشته، روند اصلاحی بازار سرمایه بود. آسان ترین راه اثبات این موضوع بررسی نسبت قیمت به درآمد سهام شرکت‌ها است.
وی با اشاره به اینکه P/E شرکت‌ها همچنان پایین است، خاطرنشان کرد: اگر مقایسه‌ای را بین نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های حاضر در تالار شیشه‌ای و شرکت‌های مشابه خارجی کنیم، متوجه می‌شویم که هنوز هم قیمت‌ها در بورس تهران جای رشد دارد زیرا در شرایط فعلی کمترین P/E در دنیا به شرکت‌های حاضر در بورس تهران اختصاص دارد.
معاون اجرایی سازمان بورس با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران به لحاظ وجود ظرفیت‌های فراوان در این بازار خاطرنشان کرد: کمتر کشوری در دنیا به لحاظ وجود پتانسیل‌ها در بخش نفت، گاز انرژی، معادن، فلزات و … ظرفیت‌های ایران را دارا است.
بنا به اعتقاد وی، با در نظر گرفتن منابع غنی در ایران اینگونه می‌توان تحلیل کرد که شرایط بنیادی برای رشد قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه وجود دارد و به تعبیر بهتر بورس همچنان می‌تواند پذیرای ورود نقدینگی باشد.
معاون سازمان بورس با اشاره به رشد قابل توجه بورس از مرداد ماه امسال خاطرنشان کرد: افت روزهای گذشته بورس در راستای اصلاح قیمت‌ها و ورود بورس به فاز استراحت صورت گرفت.