معاون اقتصادی بانک مرکزی تشریح کرد؛ سیاست ارزی بانک مرکزی پس از توافق هسته‌ای

تسنیم: پیمان قربانی در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی افزود: با وجود تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، نبود توافق هسته‌ای (سوم آذر 93) و همچنین اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته؛ بازارها ثبات داشتند که نشان می‌دهد مقاومت اقتصاد ایران افزایش یافته است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه افزایش مقاومت در اقتصاد ایران مرهون سیاست‌های سازگار و هماهنگ در اجزای اقتصادی دولت است، گفت: تیم اقتصادی دولت با همدلی و همزبانی سیاست‌های مقاومتی را اجرا کردند. قربانی با تاکید بر اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز از موضوعاتی است که بانک مرکزی همواره دنبال می‌کند، گفت: حسب شرایطی که در گذشته داشتیم تصمیم بر این شد که نرخ ارز به دو شیوه بازار آزاد و همچنین نرخ ارز روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود. وی افزود: در صورت توافق هسته‌ای؛ اولویت نخست بانک مرکزی در بازار ارز، ابتدا حفظ ثبات و سپس حرکت به‌سمت رژیم یکسان نرخ ارز شناور مدیریت شده در افق زمانی مشخص و به‌نحو مطلوب است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تداوم سیاست تقویت و رعایت انضباط پولی و مدیریت انتظارات تورمی در سال جاری گفت: دولت و بانک مرکزی با اتخاذ این سیاست‌ها سال گذشته موفق شدند نرخ تورم را از 7/ 35 درصد پایان سال 92 به15/6 پایان سال 93 کاهش دهند. قربانی خاطرنشان کرد: مهار و کاهش 1/ 19 واحد نرخ تورم در سال گذشته دستاورد مهمی است.