معامله 286 میلیارد ریال فولاد و آلومینیوم در بورس فلزات تهران

در بورس فلزات تهران روز دوشنبه
جمعا 70 هزار و 380 تن انواع فولاد و آلومینیوم به ارزش 286 میلیارد و 363 میلیون و
300 هزار ریال داد و ستد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان
کارگزاران بورس فلزات تهران، تالار این بورس در این روز شاهد جمعا 70 هزار و 440 تن
عرضه و در مقابل 73 هزار و 380 تن تقاضا بود.
این گزارش حاکی است؛ در گروه فولاد، در 7 رینگ معاملاتی جداگانه مقدار 70 هزار و
340 تن انواع محصولات فولادی به ارزش 285 میلیارد و 523 میلیون و 300 هزار ریال به
صورت نقد و سلف معامله شد که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 94/99 و 71/99 درصد از کل
بازار را به خود اختصاص داد.
همچنین درگروه محصولات آلومینیومی، 4 تن شمش آلیاژ در یک رینگ معاملاتی جداگانه به
ارزش 840 میلیون ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب06/0
و 29/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
شایان ذکر است که در گروه محصولات روی و مس امروز هیچونه‌ای عرضه ای صورت نگرفت.