معامله 13 هزار تن فولاد و روی در بورس فلزات تهران

دربورس فلزات تهران
در تاریخ 6/10/84  جمعا 13 هزار و 500 تن انواع فولاد و روی به ارزش 54 میلیارد و
105 میلیون و 900 هزار ریال داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری
فارس به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران
تالار این بورس در روز سه شنبه شاهد جمعا 15 هزار و 700 تن عرضه و در مقابل 22 هزار
و 740 تقاضا بود.
بر اساس این گزارش ، در روز سه شنبه درگروه فولاد ، در 7 رینگ معاملاتی جداگانه
مقدار 13 هزار و 300 تن انواع محصولات فولادی به ارزش 50 میلیارد و 465 میلیون و
900 هزار ریال به صورت نقد وسلف معامله شد که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 52/98و
27/93 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
همچنین در این روز 200 تن شمش روی با درجه خلوص 95/99 درصدی به ارزش 3 میلیارد و
640 میلیون ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 48/1و
73/6 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.
بنا بر این گزارش،‌درجلسه معاملاتی روز سه شنبه با وجود عرضه 200 تن شمش خالص 1000
پوندی درگروه محصولات آلومینیومی و 500 تن تقاضا برای آن به دلیل به توافق نرسیدن
عرضه کننده و خریدار بر روی قیمت در این گروه داد و ستدی صورت نگرفت.