معاملات مکرر روی حق تقدم سهام از یکم آبان ماه امکانپذیر است

به گزارش ايران بورس ،
با توجه به مصوبة هيئت مديرة سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر امکان معاملات مکرر
روي حق تقدم، از تاريخ 1/8/1384، انجام معاملات مكرر حق‌تقدم خريد سهام جديد صادر
شده از سوي شركت‌ها، ناشي از افزايش سرمايه، در سامانة معاملات سازمان بورس
امكان‌پذير خواهد بود.

گفتنی است، بدين
ترتيب، دارندة گواهينامة حق تقدم سهام که مايل به فروش حق تقدم باشد، مي‌تواند با
مراجعه به کارگزاري و تکميل درخواست به فروش حق تقدم اقدام نمايد. براي خريدار حق
تقدم نيز گواهي‌نامة نقل و انتقال حق تقدم صادر مي‌شود و معاملات دست دوم بر مبناي
گواهي‌نامة مزبور امکان‌پذير خواهد بود. گفتني است تاکنون امکان فروش حق تقدم از
سوي خريدار آن وجود نداشت. با صدور اين مصوبه و اجرايي شدن آن، علاوه بر افزايش
نقدشوندگي حق تقدم، معاملات روان‌تر انجام مي‌شود و از ميزان تفاوت قيمت سهام و حق
تقدم کاسته خواهد شد.