مصرف روزانه بنزین از مرز 83 میلیون لیتر گذشت

مصرف روزانه بنزین کشور در روزهای اخیر از مرز 83 میلیون لیتر در کشور و 15
میلیون لیتر در استان تهران گذشت .

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر ، آخرین آمار منتشره درباره مصرف بنزین در کشور از
سوی شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی نشان می دهد که مصرف بنزین درکل کشور در
روزهای اخیر از مرز 84 میلیون لیتر نیز گذشته است که 15 میلیون لیتر از این میزان
در استان تهران به مصرف رسیده است .

این گزارش حاکی است : در یک هفته مانده به شروع ماه مهرماه ، مردم ایران برای
استفاده از این فرصت باقی مانده برای خرید مهرماه یا رفتن به آخرین سفرهای خود
درمجموع بیش از 572 میلیون لیتر بنزین مصرف کردند که 3/84 میلیون لیتر آن در استان
تهران بوده است .

همچنین براساس این گزارش ، میزان مصرف بنزین در بعضی از روزهای هفته گذشته از مرز
84 میلیون لیتر نیزگذشته است که دلایل آن گفته شد.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان تهران نیز در این باره به خبرنگار
مهرگفت : به طور میانگین در این روزها روزانه بیش از 14 میلیون و 200 هزار لیتر
بنزین مصرف شده است که این رقم همراه با بنزین سوپر است .

اکبر دربندی افزود : میزان مصرف گازوئیل در استان تهران نیز روزانه به طور میانگین
5/9 میلیون لیتر بوده است که این رقم شامل شهر کرج و ساوجبلاغ نمی شود که 4 میلیون
و 200 هزار لیتر آن شامل بخش حمل و نقل می شود .

وی از افزایش عرضه بنزین سوپر خبر داد و افزود : میزان بنزین سوپر 240 تا 250 هزار
لیتر افزایش یافته و از 640 هزار لیتر در روز به 900 هزار لیتر در روز افزایش یافته
است .