مصاحبه جناب آقای دکتر حنیفی با بورس24: وظایف سنگین حقوقی ها. چرا همه منابع شرکت های سرمایه گذاری صرف حمایت از بورس نمی شود؟

بورس 24:

آیا شرکت های سرمایه گذاری بازار را رها کرده اند و در بخش های دیگر به کسب سود مشغولند؟ شرکت های زیر مجموعه چه میزان برای سهامداران حقوقی اهمیت دارد؟ استراتژی این سهامداران در برخورد با شرکت های تابعه چیست؟ اینها سوالاتی است که در این شرایط بازار ذهن بیشتر سرمایه گذاران را به خود مشغول کرده است.در این بین هر چند «وبانک» حقوقی است که در موقعیت کنونی هم اصطلاحا هوای سهام شرکت های زیرمجموعه را داشته و هم پروژه های در دست اجرای خود را خوب به جلو برده است،اما مدیر عامل گروه توسعه ملی به عنوان یکی از حقوقی های بزرگ بازار سهام به طرح دیدگاه های خود و تحلیل شرایط کنونی پرداخته است.

فرهاد حنیفی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با اشاره به شرایط کنونی بازار سرمایه ، به این نکته اشاره کرد که شرکت های سرمایه گذاری استراتژی حفظ و تثبیت را در شرکت های زیر مجموعه دنبال می کنند و در این خصوص به خبرنگار بورس 24 گفت: روندی که شرکت های سرمایه گذاری در حال حاضر درخصوص شرکت های زیر مجموعه دنبال می کنند منطقی و قابل توجه است. دیدگاه تمام شرکت های سرمایه گذاری نسبت به شرکت های تابعه نگاه بلند مدت است.

وی ادامه داد: مبنای تصمیم گیری و سرمایه گذاری بسیاری از شرکت ها تنها سودآوری نیست که با شرایط بازار بلافاصله روی درصد سهامداریشان تاثیر گذار باشد.

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانک

این مقام مسئول در “وبانک” با بیان این که نحوه طراحی درصد و میزان سهامداری در شرکت ها توسط شرکت های سرمایه گذاری بسیار مهم است ،اذعان داشت: علاوه بر توجه به میزان سودآوری، سایر متغیرهایی نظیر توزیع منابع ، مدیریت ریسک ،میزان کنترل نقدینگی و زمان بندی آن، حضور در بازار تامین مواد اولیه و یا نقش در بازار مصرف محصولات و تاثیر در زنجیره ارزش شرکت و کسب درآمد ارزی نیز تاثیر گذار می باشد.

هر سرمایه گذاری ، یک برنامه استراتژیک

وی ادامه داد: در واقع شرکت های سرمایه گذاری برنامه استراتژیکی دارند که این برنامه به چندین برنامه عملیاتی تقسیم شده است. در این راستا بعضا ممکن است بخشی از پرتفوی سرمایه گذاری از یک صنعت یا یک شرکت خارج شده و در حوزه سرمایه گذاری دیگری وارد شود. پشتوانه این تصمیم گیری تحلیل های کارشناسی است که در این شرکت ها انجام می شود.

حنیفی در واکنش به این سوال که شرکت های سرمایه گذاری عمده منابع مالی خود را برای کسب سود در کدام بازار ها متمرکز کرده اند، اذعان داشت: طیف متنوعی از سرمایه گذاری در صنایع و شرکت ها دیده می شود. سعی می شود که به زنجیره ارزش ساز در کنار متغیر سودآوری در سرمایه گذاری توجه شود. پرتفویی که شرکت های سرمایه گذاری به صورت ماهیانه منتشر می کنند به شکل تفصیلی پرتفوی آن ها را از نقطه نظر صنایع و شرکت های سرمایه گذاری شده، مبلغ و درصد مالکیت ، ارزش روز سرمایه گذاری ها و در کنار آن افزایش و کاهش و مقایسه با قیمت تمام شده منعکس گردیده است.

به گفته او،حتی این که در پایان ماه چه میزان سهام شرکت ها خریداری و یا به فروش رسیده و از این بابت چقدر سود یا زیان حاصل شده درج گردیده است.

حنیفی همچنین درمورد حضور شرکت های سرمایه گذاری در بازار افزود: بیشتر مردم در شرایط حال حاضر گمان می کنند که از آنجایی که شرکت های سرمایه گذاری کمتر در بازار سرمایه وجه نقد می آورند، این به منزله مصرف نقدینگی در سایر بازار ها است. اما در واقع بسیاری از شرکت ها در چارچوب طرح ریزی های قبلی و برنامه های استراتژیک تدوین شده، وجه نقد در اختیار را طبق برنامه ،در پروژه های شرکت های زیر مجموعه و تقویت و افزایش سرمایه شرکت های تابعه و در بازارهای اولیه خرج می کنند. بنابراین نباید انتظار داشت همه روزه و به صورت نامحدود شاهد خرید سهام توسط شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار باشیم.

تمرکز “وبانک”، روی پروژه ها

وی افزود: به عنوان مثال در 6ماه اخیر “وبانک” 400میلیارد تومان از منابع خود را صرف پروژه سنگان نموده است که در حال حاضر نزدیک به 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاره گروه توسعه ملی در پاسخ به این سوال که تا چه میزان شرکت های سرمایه گذاری از نیروی کارشناسی مناسب در بدنه و ساختار خود برخوردارند گفت: شرکت های سرمایه گذاری از کارشناسان زبده استفاده می کنند اما نکته مهم اینجاست که این مزیت در حوزه تحلیلی و کارشناسی خرد است. جایی که نیاز به تقویت است و فقط منحصر به شرکت های سرمایه گذاری نیست . وجود کارشناسان کلان نگر است که بتوانند ارزیابی و تحلیل های خود را با نگاه ارتباطی متغیر های کلان شامل تحلیل ارز،نرخ بهره،تورم، مالیات و نظام بانکی و قوانین ارائه کرده و در این راستا بتوانند تحلیل تحلیل در سطح خرد بنگاه را تحلیل در سطح کلان اقتصاد مرتبط سازند و از آن الگوی برنامه عملیاتی برای شرکت های سرمایه گذاری و سایر بنگاه ها و سازمان های اقتصادی را استخراج کنند.