مصاحبه با رئیس فدراسیون بورس های اروپایی – آسیایی

متن مصاحبه به نقل از
ايران بورس در زیر آورده شده است .  

 

لطفاً بفرماييد كه
تاريخچة فدراسيون بورس‌هاي اروپايي


آسيايي چيست و چه اهدافي را دنبال مي‌كند؟

اين فدراسيون ۱۱ سال
سابقة فعاليت دارد، و از بورس‌هاي كوچك‌تر اروپايي و بورس‌هاي آسيايي (غير از خاور
دور) تشكيل شده است. اكنون بعد از پذيرش بورس‌هاي عراق، بحرين و مونتونگرو،
فدراسيون ۳۱ عضو دارد كه ۵۰% اروپايي و ۵۰% آسيايي‌اند. بورس‌هاي بزرگ‌تر فدراسيون
استانبول، تهران، كراچي، امان، ابوظبي، و كشورهاي مشابه‌اند. هدف فدراسيون توسعة
بازار سرماية متعادل و مؤثر در كشورهاي عضو، و معرفي بورس‌هاي اين فدراسيون به
كشورهاي ديگر دنياست.

 

حجم معاملات روزانه در
بورس استانبول چه ارقامي است؟

در مورد حجم معاملات
روزانه در بورس استانبول مي‌بايد معاملات سهام را از معاملات اوراق قرضه جدا كنيم.
حجم معاملات روزانة سهام در بورس استانبول در حال حاضر حدود ۸۰۰ ميليون دلار در روز
است. البته، اين رقم متوسط است و در گذشته متوسط بيش از ۱ بيليارد دلار هم بوده
است، و روزهايي مي‌شود كه حجم معاملات سهام به دو (۲) ميليارد دلار در روز مي‌رسد.
در مورد معاملات اوراق قرضه كه بيشتر عمده‌فروشي است و بين بانك‌ها و نهادهاي مالي
ديگر انجام مي‌شود، حجم معاملات روزانة ما در حال حاضر حدود ۷/۶ ميليارد دلار است.

 

موقعيت فدراسيون
FEAS
را چه‌گونه مي‌يابيد و چه برنامه‌هايي براي توسعة آن داريد؟

طبعاً علاقه‌منديم كه
خود را رشد داده و كشورهاي جديدي را شامل شويم. سياست ما تغيير نمي‌كند. كشورهاي
بيشتري از منطقة خاورميانه به ما خواهند پيوست. از نظر تعداد اعضا، دومين فدراسيون
بزرگ دنيا هستيم. اما، از نظر حجم معاملات كوچك هستيم. ارزش بازار و حجم معاملات
اعضاي اين فدراسيون در حال رشد است. بنابراين، مي‌توانيم شاخص شركت‌هاي عضو
بورس‌هاي فدراسيون را تهيه كرده و بر آن اساس صندوق‌ سرمايه‌گذاري سهام

FEAS
شكل بگيرد. اين حوزه را دنبال مي‌كنيم.

 

رابطه
FEAS
با بورس اوراق بهادار ايران را چه‌گونه مي‌يابيد؟

ايران عضو بنيان‌گذار
فدراسيون است، در سال‌هاي اخير بورس تهران رشد عمده‌اي داشته است، و در فدراسيون
نيز فعال شده است. عضو كميتة كاري و كميتة اجرايي هر دو است و بعضي از گروه‌هاي
كاري را مديريت مي‌كند. فدراسيون علاقه‌مند به توسعة فعاليت خود با بورس تهران است.