مصاحبه با دبیرکل بورس، درباره اجلاس فدراسیون بورس‌های آسیایی – اروپایی اوراق بهادار

به گزارش ايران بورس ،
اجلاس سالانة بورس‌هاي اروپايي


آسيايي هم اکنون در شيراز جريان دارد. اين نشست سه قسمت دارد، اجلاس ساليانه، كميتة
كاري، و كميتة اجرايي. از نظر تعداد عضو، فدراسيون آسيايي


اروپايي بورس‌هاي اوراق بهادار
FEAS
دومين فدراسيون بزرگ دنيا پس از فدراسيون بورس‌هاي جهاني (
WFE)
مي‌شود. در مورد مسايلي که در اين اجلاس مي‌گذرد گفتگويي با دکتر حسين عبده تبريزي،
دبيرکل بورس اوراق بهادار، انجام شده که با هم مي‌خوانيم.

*در اجلاس سالانة
فدراسيون بورس‌هاي اوراق بهاداردر شيراز چه مي‌گذرد و هدف  از برگزاري اجلاس حاضر
در شيراز چيست؟

نشست سه بخش دارد:
اجلاس سالانه، كميتة كاري، و كميتة اجرايي. در حاشية اين اجلاس، سمينار فن‌آوري
اطلاعات نيز برگزار مي‌شود. در نشست اجلاس، صورت‌هاي مالي و گزارش فعاليت گذشته و
آتي بحث مي‌شود. فعاليت گروه‌هاي كاري نيز مي‌بايد به تصويب برسد. به علاوه، پذيرش
سه عضو جديد مطرح است. در سمينار نيز كارشناسان نرم‌افزار سه بورس و شركت اتوس
يورونكست گزارش مي‌دهند.

در اين نشست گروه‌هاي
كاري گزارش كارهاي خود را خواهند داد. ايران در گروه كاري شاخص فعال است. اين گروه
كاري مي‌خواهد شاخصي در سطح همة سهام پذيرفته شده در بورس‌هاي

FEAS
طراحي كند تا بتوان سبدهاي سرمايه‌گذاري آن شاخص را به فروش رساند. رياست اين گروه
كاري با آقاي دكتر فرهادي، از مركز تحقيقات بورس كشور ايران است. گروه كاري ديگر
موضوع حاكميت شركتي (
Corporate
governance
) را دنبال
مي‌كند كه دستور كار شوراي بورس در كشور ما نيز هست. اين گروه كاري را بورس كراچي
مديريت مي‌كند. استانبول نيز گروه كاري رابطه با ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و نيز
« اصول بازار » را دنبال مي‌كند. سند « اصول بازار » تلاش مي‌كند فعاليت اعضاي
FEAS
را هماهنگ كند و سندي مشابه سند « اصول بازار » فدراسيون بورس‌هاي جهان است.

*هدف از ايجاد اين
فدراسيون (
FEAS)
چيست؟ چه منافعي براي اعضاي آن دارد؟

هدف از تشكيل فدراسيون
همكاري بين اعضاي فدراسيون براي توسعة بازارهاي سرمايه، تبادل اطلاعات و تجربه‌ها و
استاندارد كردن فعاليت‌ها به منظور افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور است، منافع آن براي
اعضا آن است كه از طريق اين فدراسيون مسائل صنفي خود را دنبال مي‌كنند، تجربة
ديگران را مي‌آموزند، و در سطح جهاني بورس خود را مطرح مي‌كنند.

*دربارة تاريخچة
FEAS
توضيح دهيد.

اين فدراسيون حدود ۱۰
سال است كه شكل گرفته است، و محل دائمي دبيرخانة آن در استانبول است، و بورس‌هاي
كوچك اروپايي و بورس‌هاي آسيايي (غير از خاور دور) را در برمي‌گيرد. اعضاي بزرگ‌تر
آن بورس‌هاي استانبول، تهران، ابوظبي، امان، كراچي، و مصر است. ايران يكي از اعضاي
بنيانگذار اين فدراسيون است. با پذيرش سه بورس عراق، مونته‌نگرو و برزيل اين
فدراسيون در حال حاضر ۲۱ عضو دارد.

*اين فدراسيون چه‌گونه
مديريت مي‌شود؟

چون دبيرخانه در
استانبول است، و كمك بزرگي هر سال بورس استانبول به فدراسيون مي‌كند (حدود ۱۵۰.۰۰۰
دلار در هر سال) نقش بورس استانبول در اين فدراسيون عمده است، و رياست سازمان، آقاي
عثمان پيرسن است كه دبيركل و رئيس هيئت‌مديرة بورس استانبول است. عضويت در كميتة
كاري و نيز كميتة اجرايي از طريق رأي گيري فراهم مي‌شود. بقية مشاغل نيز از طريق
رأي‌گيري اعضا انجام مي‌شود.

*با توجه به برگزاري
اجلاس سالانه فدراسيون در بورس منطقه‌اي استان فارس عمكلرد بورس‌هاي منطقه‌اي را
چه‌گونه ارزيابي مي‌كنيد؟ عملكرد بورس منطقه‌اي فارس را چه‌طور؟

تالارهاي منطقه‌اي در
درجة اول نقش فرهنگي دارند و فرهنگ سرمايه‌گذاري در بورس را توسعه مي‌دهند. از اين
نظر، بسيار موفق بوده‌اند. در واقع، هر تالار در مركز استان كانون توسعه‌اي است كه
ساير شهرهاي آن استان را مي‌توانند تغذيه كنند. تالار فارس نيز جاي توسعة بسيار
دارد، و فكر مي‌كنم ظرف ماه‌هاي آينده، حجم فعاليت آن چندين برابر خواهد شد.

*و آخرين سوال، آيندة
بورس در ايران را چه‌گونه ارزيابي مي‌كنيد؟

بسيار مثبت. بورس كشور
رشد بسياري خواهد كرد.