مرکز جهانی مطالعات انرژی نسبت به کاهش تولید نفت اوپک هشدار داد

مركز
جهاني مطالعات انرژي اعلام كرد : هر گونه كاهش ميزان توليد نفت از سوي اوپك در
شرايط كنوني ، موجب افزايش بيش از پيش قيمت جهاني نفت خواهد شد .

به
گزارش خبرگزاري فارس ، رويترز به نقل از اين سازمان افزود : گرچه ميزان ذخاير نفتي
آمريكا به شدت افزايش يافته است ولي اوپك بايد براي كاهش بيش از پيش قيمت جهاني نفت
ميزان توليد خود را افزايش دهد . هر گونه كاهش ميزان توليد اوپك خطري جدي براي رشد
اقتصاد جهاني به شمار خواهد رفت .
بر اساس اين گزارش گرچه اوپك در حال حاضر روزانه بيش از ۳۰ ميليون بشكه نفت توليد
مي كند و اين ميزان توليد بسيار بيشتر از رقم مصوب ۵/۲۷ ميليون بشكه اي است ، ولي
به نظر مي رسد ميزان تقاضاي جهاني نفت طي ماههاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت .

اين در حالي است كه در بين اعضاي اوپك نيز اجماع نظري در اين مورد وجود ندارد . در
حالي كه شيخ اجمد فهد الصباح رييس اوپك و وزير نفت كويت معتقد است در شرايط كنوني
نيازي به كاهش توليد نفت اوپك نيست ، ولي رافائل راميرز وزير نفت ونزوئلا خواستار
تصميم اوپك براي كاهش توليد نفت در اجلاس آتي اين سازمان شد .
العطيه وزير نفت قطر نيز نسبت به افزايش بي سابقه ميزان ذخاير نفتي جهان هشدار داده
است و خواستار واكنش اوپك به اين مساله شده است .