مراسم معارفه مدیر جدید امور حقوقی گروه توسعه ملی و مدیرعامل جدید شرکت نگاه پویا

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، در این مراسم که باحضور معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با تشکر و قدردانی از زحمات دکتر مظفری طی دوره مسئولیت در امور حقوقی گروه توسعه ملی ضمن معرفی دکتر پور عباسی به عنوان مدیر امور حقوقی برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت نمودند.

در ادامه مهندس غریب پور آقای ملکی را به عنوان مدیرعامل شرکت نگاه پویا و با حفظ سمت به عنوان مدیر امور مجامع گروه توسعه ملی معرفی و برای ایشان نیز آرزوی موفقیت نمودند. وی ابراز داشت انسانیت نقطه مشترک همه ماست و انسانیت یعنی صداقت و خیر خواهی. باید سعی کنیم برای خدا بنده باشیم و برای بنده خدا خیرخواه.

در پایان مهندس غریب پور بر شعار های گروه یعنی توکل بر خدا، کار تیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست کار درست تاکید و ابراز داشت عمل به این شعار ها را در زبان و در عمل سرلوحه کار خود قرار دهیم.

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت صادرات نیرو خلیج فارس، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی اردبیل، مدیر امورحقوقی و پیمان های شرکت پتروشیمی شازند، رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی کارکنان زرین پرشیا امید، مدیر عامل شرکت زرین کالای مبین، مدیر امور حقوقی و قرارداد های شرکت زرین پرشیا امید، مدیر امور حقوقی و قرارداد های شرکت فروش اموال مازاد بانک ها از جمله سوابق پور عباسی میباشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی