مراسم معارفه مدیر بازرسی گروه توسعه ملی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، مراسم معارفه مهندس غلامحسین انصاریان به عنوان مدیر بازرسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که با حضور معاونین و مدیران شرکت برگزار شد دکتر غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ضمن معرفی آقای انصاریان به عنوان  مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت در سمت جدید نمودند.

در ادامه ایشان با تشریح شعارهای گروه توسعه ملی یعنی توکل بر خدا، کار تیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست کار درست، تاکید نمودند می بایست این شعار ها سرلوحه کار ما باشد و در عمل نیز به آن اعتقاد داشته باشیم.