مراسم معارفه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید شرکت توسعه صنایع بهشهر

در این مراسم که با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، معاونین گروه توسعه ملی و اعضای جدید هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد مدیرعامل گروه توسعه ملی با اشاره به زحمات دکتر دامغانیان در طول مدت مدیریت بر مجموعه توسعه صنایع بهشهر، انتخاب آقای دلشادی را به عنوان مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر و همچنین آقای یوسفی به عنوان عضو جدید و نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر تبریک گفته و برای ایشان در این مسئولیت ها آرزوی موفقیت نمودند.
در ادامه غریب پور با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، ابراز نمود با توجه به حضور مدیران لایق و برجسته و همچنین اعضای جدید هیئت مدیره در شرکت توسعه صنایع بهشهر، این مجموعه می تواند شعارهای این سال را عملی نموده و با توجه به شعارهای گروه توسعه ملی یعنی توکل برخدا، کارتیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست کار درست در تولید و اشتغال سرآمد باشد.