مراسم تودیع و معارفه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی گروه توسعه ملی برگزار شد

هدف از تغییر و تحولات حرکت با شتاب تر به سمت توسعه و بهبود فرایندها است.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، مهندس خداداد غریب پور در آئین تودیع و معارفه رؤسای سه واحد زیر مجموعه گروه توسعه ملی گفت: هدف از تغییر و تحولات شتاب بخشیدن به حرکت در مسیر توسعه و بهبود فرایند ها است.

مدیرعامل گروه توسعه ملی بیان کرد: سعی کردیم در انتخاب مدیران جدید از نیروهای جوان و تازه نفس استفاده کنیم.

غریب پور با اشاره به وجود نیروهای توانمند در مجموعه‏ های گروه توسعه ملی، تصریح کرد: تغییرات با هدف استفاده از ظرفیت های بسیار خوب درون سیستم و جوان گرایی  از دل مجموعه بوده است.

در ادامه این آئین، دکتر یوسفی به عنوان معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، آقای جهانگیر بعنوان مدیر مجموعه مدار، و برنامه ریزی و آقای سدیدی نیز به عنوان عضو هیئت مدیره موظف جدید مجموعه توسعه ملی منصوب شدند.

در ادامه خداداد غریب پور با اشاره به اینکه مجموعه معاونت اقتصادی گروه توسعه ملی متشکل از دو مدیریت است، آقای بستان آرا را بعنوان مدیر برنامه ریزی و تحلیل مالی و آقای بربطی را نیز به سمت مدیریت اقتصادی این معاونت منصوب کرد.

در پایان این مراسم از خدمات آقای فرخ کوچکی، آقای محمد بیگدلی و آقای کوروس جبارنیا تقدیر و تشکر بعمل آمد.

خداداد غریب پور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی