مدیر پروژه کشتی سازی شرکت صدرا:قرارداد با آلمان نقطه عطفی برای صنعت کشتی سازی است

کشتی سازی صدرا
برای اولین بار از یک شرکت معتبر کشتی سازی اروپایی( ریک مرز آلمان )سفارش ساخت 4
فروند کشتی 24 هزار تنی اقیانوس پیما را گرفت که قرارداد مذکور با این شرکت نقطه
عطفی برای شرکت کشتی سازی صدرا و کشورمان است.

محمد اورنگیان مدیر
پروژه کشتی های 24 هزار تنی اقیانوس پیما در گفت و گو با موج، افزود: در حال حاضر
شرکت معتبر"ریک مرز آلمان" سفارش ساخت 4 کشتی 24 هزار تنی اقیانوس پیما را به شرکت
کشتی سازی صدرا داده است.
وی در ادامه افزود: درحال حاضر این شرکت درحدود 47 کشتی درحال ساخت دردنیا دارد ،
بستن قرارداد با این شرکت منجر شده که بتوانیم سفارشات دیگری را که هنوز به مرحله
انعقاد قرار داد نرسیده را از شرکت های اروپایی دریافت کنیم.
وی افزود:کشتی مذکور چند منظوره بوده و قرارداد آن در 27 جولای سال 2005 منعقد شده
است.
اورنگیان تصریح کرد:در حال حاضر درحدود 30 درصد از طراحی پایه(
basic)
کشتی انجام گرفته است .
مدیر پروژه ساخت کشتی های 24 هزار تنی اقیانوس پیما بیان کرد: ارزش هر یک از کشتی
های مذکور 30 میلیون دلار است که در مجموع 120 میلیون دلار از ساخت 4 کشتی بدست
خواهد آمد .
وی افزود: در حال حاضر طی قسط اول از سوی این شرکت آلمانی پنج میلیون دلار دریافت
کرده ایم.
اورنگیان با بیان اینکه تحویل اولین کشتی درجولای 2007 خواهد بود افزود:تحویل کشتی
های بعدی به فاصله 4 ماه تحویل شرکت ریک مرز داده خواهد شد ،همچنین ساخت 4 کشتی
مذکور 36 ماه به طول خواهد انجامید.
وی تصریح کرد: اگر تحویل کشتی های مذکور به موقع انجام شود شرکت ریک مرز سفارش ساخت
4 کشتی دیگر را بعد از این 4 فروند کشتی به کشتی سازی صدرا خواهد داد .
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون رقیبی در خاورمیانه میانه نداشته و رقیبان کشتی سازی
صدرا کشور های خاور دور ( چین و کره) هستند .
اورنگیان با اشاره به اینکه کارگران و سازندگان چینی دستمزد کمتر ی برای ساخت کشتی
دریافت می کنند و همچنین هزینه تما م شده ساخت کشتی های چینی کمتر است تاکید کرد:
چین از جمله رقبای کشتی سازی صدرا در ساخت کشتی به حساب می آید، با توجه به رقبای
خود در خاور دور سیاست کلی ما بر محور ساخت کشتی ها ی چند منظوره و تخصصی بوده و
این در حالی است که کشتی سازی چین به ساخت و طراحی کشتی های ( کانتینری نرمال ) می
پردازد.
وی در پایان اعلام کرد:اخیرا تیمی از شرکت صدرا به ونزولا رفته است که طی آن ممکن
است که قرار داد ساخت کشتی برای این کشور به توافق برسند .