مدیر توسعه سرمایه انسانی گروه توسعه ملی معرفی شد

با حکم سرپرست گروه توسعه ملی، مجید عسگری به عنوان مدیر توسعه سرمایه انسانی شرکت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، در جلسه‌ای که با حضور جمعی از مدیران این مجموعه برگزار شد، با حکم دکتر فروزانمهر سرپرست گروه توسعه ملی مجید عسگری به عنوان مدیر توسعه سرمایه انسانی «وبانک» معرفی شد.