مدیر امور سیمان سازمان توسعه: امسال 34 میلیون تن سیمان تولید خواهد شد

تا پایان سالجاری ?? میلیون تن
سیمان تولید خواهد شد در حالیکه ظرفیت تولید، کمی بیشتر از این رقم است.‏
عباس شرفی مدیر امور سیمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، در گفت و گو
با خبرگزاری موج، با بیان این مطلب افزود: سال گذشته تولید سیمان به حدود ?? میلیون
تن رسید و امسال هم با توجه به احداث و راه اندازی دو کارخانه و همچنین بهینه سازی
و نوسازی در برخی پروژه ها، حدود دو میلیون تن به ظرفیت سیمان کشور افزوده می شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در سه ماهه ابتدای سال 2/5 تا 2/8 میلیون تن سیمان صادر
شده است، در خصوص صادرات سیمان اظهار داشت: هم اکنون به مقداری که هر کارخانه
کلینکر وارد کشور کند می تواند به همان میزان صادرات سیمان داشته باشد که کنترل آن
هم در اختیار سیستم های کنترلی است.
شرفی در خصوص اینکه صادرات سیمان در برهه ای از سالجاری ممنوع شد، "آیا امکان
ممنوعیت صادرات سیمان وجود دارد یا خیر؟" بیان کرد: طبق قانون ما نمی توانیم صادرات
را متوقف کنیم و چنانچه می بینید به صورت مقطعی تصمیم گیریهایی در این خصوص می شود
به طور حتم مصالح ملی مطرح است.
وی تاکید کرد: چنانچه سیمان از اول دی ماه وارد بورس شود دیگر شاهد چنین مسائلی
نخواهیم بود.
مدیرامور سیمان سازمان توسعه در خصوص میزان واردات سیمان به کشور، گفت: در شش ماهه
اول امسال حدود ??? هزار تن سیمان وارد کشور شد.
وی با اشاره به اینکه به شخصه با واردات سیمان مخالفم، افزود: ما باید با هزینه ای
که صرف ورود سیمان به کشور می شود کارخانه سیمان بسازیم و به جای کمبودهای ظاهری
سیمان، یک مقدار در جا به جایی سیمان در استان هایی که مازاد مصرف دارند به استان
هایی که کمبود دارند، اقدام کنیم.
شرفی در پایان در خصوص قیمت سیمان های وارداتی به کشور، خاطرنشان کرد: قیمت سیمان
های وارداتی بیش از ?/? برابر قیمت سیمان داخلی است.