مدیرعامل «وتوسم» : سهامدار بمانید

حسین علاقه مندان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در گفتگو با بورس ۲۴  از عملکرد خوب وتوسم در دوره ۶ ماهه خبر داد.
به گفته حسین علاقه مندان ، خالص ارزش روز دارایی های وتوسم در ۳۱ خرداد ۹۹ جمعاً به میزان ۶,۲۲۷ میلیارد تومان می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۸، ۳۶۲ درصد رشد داشته است. این رقم تا انتهای مرداد۹۹ نیز روندی افزایشی داشته است.
وی با اشاره به ارزش بازار شرکت در ابتدای سال مالی ۹۹ که در حدود ۱,۸۶۴ میلیارد تومان بوده است، این مبلغ را در ۹۹.۳.۳۱ بالغ بر ۶,۵۱۶ میلیارد تومان اعلام نمود. حسین علاقه مندان وضعیت مناسب عملکرد وتوسم را خبری خوش برای سهامداران دانست و آن را دلیلی برای ارزنده بودن این سهم خوشنام در بازار عنوان کرد.
وی در ادامه روند تغییرات قیمت و خالص ارزش دارایی های هر سهم وتوسم در دوره شش ماهه را صعودی عنوان و اضافه کرد که قیمت هر سهم شرکت در دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ ، ۲۷۲ درصد افزایش یافته است و بازده NAV شرکت نیز در دوره مورد بررسی ، بالاتر از بازدهی بازار و معادل ۲۸۸ درصد می باشد. این درحالی است که رشد شاخص طی این مدت ۲۵۹ درصد بوده است. نسبت P به NAV شرکت در ابتدای سال مالی۹۹ در محدوده ۹۷ درصدی و در پایان دوره شش ماهه منتهی به ۹۹.۳.۳۱ در محدوده ۱۰۵ درصدی قرار داشته است.
مدیرعامل وتوسم، برنامه شرکت را افزایش چابکی و تنوع بخشی به پرتفوی با اولویت در صنایع صادراتی دانست.
در انتها درخصوص روند شاخص و وضعیت بازار سرمایه، حسین علاقه مندان بازار سرمایه را یک طبقه دارایی مناسب با نقدشوندگی بالا برای سرمایه داران خرد دانست که در مقابل موج های تورمی امکان حفظ ارزش سرمایه را برای آنان فراهم می آورد که برای دستیابی به این مهم داشتن دیدگاه میان مدت، دوری از شتابزدگی و هیجانات بازار ضروریست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تغییر نرخ ارز در مقایسه با سال ۹۸ گفت : در بیشتر صنایع با رشد و سودآوری مواجه هستیم و در نتیجه شرکت های متأثر از این مهم از دیدگاه سهامداران خرد ارزنده خواهند بود.
وی بازار سرمایه را در مقایسه با سایر بازارها نظیر ارز که دارای محدودیت های قانونی و یا بازار مسکن با نقدشوندگی پایین می باشند، دارای مزیت های شفافیت، حمایت های قانونی دولت و میزان نقدشوندگی مناسب دانست ، در همین راستا وی ضمن اشاره به تأثیر حمایت سرمایه گذاران حقوقی همچون بانک ها و هلدینگ ها در بازار سرمایه گفت : حقوقی ها با بازارگردانی مناسب سهام تحت تملک می توانند نقدشوندگی را به بازار سرمایه برگردانده تا بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد افزایش اعتماد سهامداران به این بازار باشیم.