در جلسه امروز هیأت مدیره بورس تهران، امیر تقی‌خان تجریشی مدیرعامل وبانک بعنوان رییس هیأت مدیره و جواد عشقی‌نژاد به نمایندگی از سرمایه‌گذاری اهداف، بعنوان نایب رییس هیأت مدیره بورس تهران انتخاب شدند.