مدیرعامل شرکت صدرا: تاخیر در حفاری خزر به دلیل اعمال تغییرات جدید

حفاری در دریای خزر توسط سکوی
البرز پس از اعمال تغییرات موردنظر بهره‌بردار طرح در تابستان سال 85 آغاز خواهد
شد.
جلیل خبره ـ مدیرعامل شرکت صدرا ـ در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص پروژه سکوی البرز و
پیشرفت آن اظهار کرد: شرکت حفاری شمال به عنوان بهره‌بردار این سکو، تغییرات جدیدی
را در خصوص این طرح به صدرا ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: اخیرا شرکت حفاری شمال قراردادی با یک شرکت چینی امضا کرده که براساس
آن بخشی از کار فنی سکو توسط چینی‌ها انجام خواهد شد و در واقع چینی‌ها کار حفاری
را در دریای خزر انجام می‌دهند.
وی با اشاره به این که بهره‌بردار طرح از شرکت صدرا خواسته که 42 مورد تغییر در طرح
سکوی البرز اعمال کند، افزود: با توجه به زمان‌بر بودن بخشی از این تغییرات و با
توجه به این که هنوز بهره‌بردار، پرسنل خود را برای مستقر شدن بر روی سکو آماده
نکرده است، کار حفاری سکوی البرز در تابستان سال 85 آغاز خواهد شد.
وی افزود: صدرا پس از تکمیل سکو باید یک چاه آزمایشی به عمق 100 متر را حفاری کند
تا آمادگی دکل برای حفاری اصلی مورد تایید قرار گیرد و به محل حفاری اصلی منتقل
شود.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که معاون پیشین وزیر نفت در امور نفت و گاز دریای
خزر در اوایل دی‌ماه امسال در این باره تاکید کرده بود: شرکت صدرا طبق تعهد و قول
قبلی باید سکوی البرز را تا 12 بهمن ماه امسال برای حفاری چاه آزمایشی آماده و
تکمیل کند.
صالحی‌فروز افزوده بود: تجهیزات حفاری چاه آزمایشی و لوله‌ها از دو هفته پیش
خریداری شده و در حال انتقال به نکا است.
وی، پیش‌تر در مورد آغاز عملیات حفاری اکتشافی در دریای خزر با اشاره به این که
پیمانکار براساس برنامه تعیین شده تعهد کرده که دکل حفاری نیمه شناور را در نیمه
اول بهمن ماه امسال برای انتقال به دریا آماده کند، افزوده بود: پیش از این که دکل
از پیمانکار تحویل گرفته شود نیاز است که یک حلقه چاه آزمایشی به عمق100 متر حفر
شود که در حال حاضر مقدمات حفاری این چاه فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرده بود که تجهیزات مربوط به چاه‌های آزمایشی در حال تحویل است و
امیدواریم در سال آینده حفاری در دریای خزر آغاز شود.
خبره نیز با بیان این که سکوی حفاری نیمه شناور البرز با 97 درصد پیشرفت ساخت در
مرحله راه‌اندازی بوده و بهمن ماه سال جاری به کارفرما تحویل داده می‌شود، تصریح
کرده بود که این سکوی نیمه شناور برای حفاری تا عمق یک هزار متر در آب و از عمق هفت
هزار متری از کف دریا با امکان زیست برای 120 نفر ساخته می‌شود.
به گزارش ایسنا؛ مراحل اولیه ساخت سکوی حفاری نیمه شناور ایران ـ البرز که تاکنون
300 میلیون دلار هزینه در برداشته است از سال 1379 آغاز شده و طبق پیش‌بینی‌ها باید
تیرماه سال 1383 تحویل داده می‌شد، اما به دلایل مختلف از جمله تغییر در برخی
قسمت‌های سکو و نیز تاثیرات رژیم حقوقی دریای خزر این سکو قرار بود با حدود دو سال
تاخیر در اردیبهشت 85 آماده حفر چاه و اکتشاف نفت در اعماق بسیار زیاد قسمت جنوبی
دریای خزر شود که با این اوصاف کار حفاری دریای خزر توسط این سکو با تاخیر حداقل یک
ساله روبه‌رو خواهد شد.
سکوی نیمه شناور حفاری البرز دارای ابعاد 78.5 در 98.6 متر، ارتفاع سکو تا روی عرشه
اصلی 36.5 متر و ارتفاع دکل حفاری از روی عرشه اصلی 55 متر است که در مجتمع
کشتی‌سازی و سکوسازی دریای خزر شرکت صنعتی دریایی ایران ساخته می‌شود.