«مدار» به ایستگاه بورس رسید

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ با پذیرش سهام شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه مزبور از سوی آن شرکت، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ شرکت به عنوان پانصد و هفتاد و هفتمین شرکت پذیرفته شده در بخش «سرمایه گذاری‌ها»، طبقه (سایر واسطه‌های مالی) با کد صنعت ۵۶۹۹ و نماد «مدار» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید.