محمد احمدوند به عنوان مدیر جدید حقوقی وبانک معرفی شد

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، طی مراسمی با حضور قائم مقام مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با حکم دکتر سعیدی مدیرعامل وبانک، محمد احمدوند به عنوان مدیر حقوقی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی معرفی شد.

در این مراسم جناب آقای ظاهری، قائم مقام مدیرعامل ضمن تقدیر از زحمات محمدجعفر علیخانی، مدیر حقوقی پیشین، برای جناب آقای احمدوند که دارای سابقه اجرایی در زمینه امور حقوقی هستند، نیز آرزوی توفیق نمود.