مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی صادر شد

خانه » مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی صادر شد

مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی صادر شد

۱۳۸۵/۱۲/۱۴ ۱۸:۴۵:۰۶ ۱۴ اسفند ۱۳۸۵ |دسته‌بندی: اخبار اقتصاد ایران|
مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات بودجه و در اولین مصوبه‌ خود به دولت اجازه داد تا در سال آینده برای تکمیل عملیات اجرایی طرح های عمرانی شرکت های دولتی تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به فروش برساند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۸۶ کل کشور در تبصره یک ، جزء ۳ بند الف را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه به هیئت وزیران اجازه داده شد با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل عملیات اجرایی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی شرکت های دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید.
فهرست طرح های استفاده کننده اوراق مزبور و همچنین تضمین بار پرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکت های مربوط بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی شرکت های ذیربط خواهد رسید.
همچنین بر اساس جزء ۴ بند الف تبصره یک خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانک های دولتی ممنوع است.
همچنین نمایندگان با تایید جزء ۴ بند ب تبصره یک مقرر شد به منظور تحقق مبلغ چهل و یک هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های ۱۱۰۱۰۲ و ۱۱۰۱۰۶ منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت های دولتی و بانک ها که در پیوست شماره دو در بودجه سال ۱۳۸۶ آنها سود ویژه پیش بینی شده است ، مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده از بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (۱۱) این قانون را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور شود.