مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) برگزار گردید.

Untitled

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی و بر اساس اطلاعات واصله از سوی ابوالفضل علی‌مراد کارشناس واحد معاونت امور شرکتهای گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1393/12/29، در روز یکشنبه مورخه 1394/3/3 ساعت 9:00 صبح در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک 89 برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت، نماینده موسسه حسابرسی نوین نگر مانا جناب آقای علی‌میرزایی و ۱۰۰ درصد نمایندگان قانونی سهامداران تشکیل و به موجب احکام صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، آقایان حمید محمودی به نمایندگی از شرکت مذکور به سمت رئیس جلسه، فرخ کوچکی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و علی ملکی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به سمت ناظرین و مجید احمدپور مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

IMG_3137

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت راه‌اندازی پروژه‌های جدید و پیشرفت پروژه‌های فعلی، فروش برخی املاک و پروژ‌ه‌های شرکت بخصوص پروژه برزیل، وضعیت حال حاضر پروژه‌های در جریان ساخت و برنامه‌های آتی شرکت توضیحاتی ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.

سپس با عنایت به گزارش ارائه شده و موارد منعکس شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تکالیف ذیل جهت اقدامات هیات مدیره تکلیف گردید:

 • در خصوص تجمیع اسناد و وضعیت پروژه الدوز تبریز، ترتیبی اتخاذ گردد تا وکیل شرکت ظرف یک هفته پاسخ تائیدیه را بهمراه گزارش کامل اقدامات صورت گرفته طی سال 1393 تهیه و تحویل حسابرس محترم و سهامدار عمده نماید. مضافاً تجمیع اسناد ملک مذکور پیگیری و تا پایان شهریور ماه گزارش نهایی تحویل شود. همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع معارضین زمین مذکور نیز بصورت ماهانه برای سهامدار عمده ارسال گردد.
 • مجمع مقرر نمود، ثبت به موقع صورتجلسات مجامع نزد مرجع اداره ثبت شرکتها و پیگیریهای لازم تا انتشار در روزنامه رسمی رعایت گردد.
 • در خصوص تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری در شرکتهای پی‌چین و توسعه بازار سرمایه تهران مقرر گردید نسبت به ارزیابی سرمایه‌گذاری در شرکتهای مذکور و اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب ذخیره و یا خروج از شرکتهای مذکور اقدام و موضوع در اولین جلسه هیات مدیره مطرح و تعیین تکلیف گردد.
 • مقرر گردید گزارشاتی در خصوص ارزش روز دارائیها و استراتژی و برنامه‌های شرکت تهیه و به سهامدار عمده ارائه گردد.
 • معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 • اقدامات لازم جهت اجرایی شدن آئین‌نامه و دستورالعمل مبارزه با پولشویی بصورت مستمر بعمل آید.

در ادامه ، مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

 • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به تصویب رسید .
 • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

مبلغ 360 میلیارد ریال (400 ریال به ازای هر سهم) از سود قابل تقسیم بین سهامداران تقسیم گردید.

معرفی شرکت:

 • تاریخچه و موضوع فعالیت

شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) در تیرماه سال 1382 تأسیس و درمورخه 14/10/1382 تحت شماره 214452 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در انواع طرحها و پروژه های ساختمانی و مهندسی، تولیدی و خدماتی و اداره آنها، بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصلاح و توسعه انواع پروژه ها و شرکتها و انجام کلیه خدمات ساختمانی و مهندسی مورد نیاز مؤسسات. مشارکت و اجرا پروژه های انبوه سازی و مبادرت به خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمانها بصورت مشاع و یا متری.

 • سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت به مبلغ 900 میلیارد ریال شامل 900 میلیون سهم 1,000 ریالی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد و ترکیب سهامداران بشرح جدول ذیل می‌باشد:

سهامداران

 

 • ترکیب اعضای هیات مدیره

آخرین وضعیت اعضای هیات مدیره شرکت بشرح جدول ذیل می‌باشد:

اعضای هیت مدیره

 

 • گزیده اطلاعات مالی سنوات اخیر

مشخصات مالی

سود و زیان

حقوق صاحبان سهام

نمودار سود سهام

 

 • عمده پروژه‌های در جریان ساخت شرکت

پروژه برزیل:  میزان پیشرفت 97/2 درصد

برزیل

پروژه بازار خودرو و لوازم یدکی (ارج): میزان پیشرفت 5 درصد
ارج
پروژه الدوز واقع در میدان شهید فمهیده تبریز: میزان پیشرفت 3 درصد
الدوز
پروژه برج رولکس واقع در خیابان همایونفر نیاوران: میزان پیشرفت 62 درصد

رولکس

پروژه الماس واقع در خیابان فیضیه نیاوران: میزان پیشرفت 35 درصد
الماس

آدرس قانونی و تلفن‌های شرکت:

آدرس: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک 89 طبقه سوم جنوبی.

تلفن: 88623495

فاکس: 88629645