مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1393/12/29، در روز شنبه مورخه 1394/1/22 ساعت 14 در محل این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، این جلسه با حضور هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی رهبین جناب آقای شیخ سفلی و ۱۰۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل و طی حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای حمید محمودی به نمایندگی از آن شرکت به سمت رئیس جلسه، آقای موحد‌نژاد به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو و آقای بیرامی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به سمت ناظرین و آقای عسگرلی معاونت مالی و اداری شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند.
ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و اقدامات صورت گرفته در خصوص کاهش هزینه‌ها، توافق با بانکها در خصوص تسهیلات دریافتی، وصول مطالبات و برنامه‌های آتی شرکت توضیحاتی ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.
سپس با عنایت به گزارش ارائه شده و موارد منعکس شده در گزارش حسابرسی تکالیف ذیل جهت اقدامات هیات مدیره تکلیف گردید:
– گزارشی از برنامه‌ زمان‌بندی وصول مطالبات به سهامداران ارائه و اقدامات لازم در این خصوص با همکاری ادارات وصول مطالبات بانک ملی ایران و ایران خودرو بعمل آید.
– در خصوص مطالبات از شرکت تجارت ستاره ایران کماکان پیگیری وصول مطالبات مذکور از طریق حکمیت شرکت ایران خودرو تا حصول نتیجه ادامه یابد.
– اقدامات مقتضی و پیگیریهای لازم جهت حل و فصل و نهایی شدن پرونده‌های مالیاتی شرکت بعمل آید.
– در خصوص مانده تسهیلات دریافتی از بانک اقتصاد نوین مقرر گردید ظرف مدت سه ماه نسبت به تعیین تکلیف و رفع مغایرت با بانک مذکور اقدام گردد.
– با توجه به شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر گردید گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و جهت تصمیم‌گیری برای سهامداران ارسال گردد.
– معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
در ادامه ، مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
– صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به تصویب رسید .
– موسسه حسابرسی ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
– روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید
– اعضای حقوقی هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
1- شرکت ایران خودرو
2- شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
3- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی

شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی