مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارج برگزار شد

به گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناس معاونت امور شرکت های گروه توسعه ملی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارج برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1393 ، در روز سه شنبه 12 خرداد ماه 1394 ساعت 9 صبح در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی پلاک 89 ، طبقه 7 ، با حضور نمایندگان موسسه حسابرسی راده آقایان علیزاده و اعوانی ، آقای صالحی از اداره نظارت بانک ملی (به عنوان مدعو)  و بیش از 84 درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل و طی حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای حمید محمودی به نمایندگی از آنشرکت به سمت رئیس جلسه ، آقای مداحی به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی  و آقای سرگزی زاده به نمایندگی از سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت ناظرین و آقای بهروز قاسمی مدیرعامل شرکت ارج  به سمت دبیر انتخاب و جلسه رسمیت یافت.

IMG_3200

طبق دستور جلسه مجمع ، در ابتدا گزارش عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش توسط مدیرعامل ارائه گردید که خلاصه ای از آن در ادامه آمده است :

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکتهای وابسته آن مالکیت 64/4 درصد از سهام شرکت ارج را در اختیار دارند .

سهامداران عمده شرکت

Untitled

 

پس از قرائت گزارش عملکرد شرکت توسط مدیرعامل ، سهامداران مقرر نمودند در جهت چابک سازی ساختار مالی شرکت و پرداخت مطالبات سهامداران و سایر بستانکاران بخشی از دارایی های غیر مولد و مازاد (زمین 37 هزار متری) با رعایت تشریفات قانونی و از طریق مزایده واگذار گردد .

 IMG_3210

برنامه های آتی شرکت ارج :
  • استفاده اثر بخش از ظرفیتهای داخلی جهت تولید
  • استفاده بهینه از منابع نامشهود به ویژه برند ارج در کسب درآمد و پوشش سهم بازار
  • شفاف سازی کلیه پرونده های حقوقی
  • تلاش در جهت ارتقای سهم بازار

 

مصوبات مجمع:

روزنامه رسمی: اطلاعات

حسابرس: موسسه حسابرسی راده

نشانی دفتر مرکزی و کارخانه: کیلومتر 5 جاده مخصوص کرج

تلفن: 44503435