مجمع عمومی سالانه سازمان کارگزاران بورس برگزار شد

مجمع
عمومی سالانه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار عصرروز پنجم تیر ماه برگزار شد.
به گزارش ايران بورس، اين مجمع به منظور بررسی عملکرد سال 1383 و تصويب صورت‌های
مالی منتهی به 30 اسفندماه سال اخير و تاييد برنامه‌های سال جاری عصر روز یکشنبه
تشکيل شد.

به
گزارش ایران بورس ، در ابتداي اين جلسه، دکتر حسين عبده تبريزي، دبيركل بورس اوراق
بهادار، تصوير كلي عملكرد بورس اوراق بهادار در سال 1383 را ارائه و اعلام كرد
عملکرد بازار اوراق بهادار طي سال 83 در دو بخش متمايز رونق وركود نسبي بازار قابل
بررسي است.


دبيرکل بورس با اشاره به اينكه در سال 83 بازده كل سرمايه گذاري بر روي سهام با
رقمي معادل 6/13درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل كاهش چشمگيري داشته افزود: اما
نماگرهاي مختلف فعاليت  و معيارهاي سنجش عملكرد بازار سرمايه در اين سال همگي
بيانگر اهميت اين بخش در فراهم آوردن فرصتهاي سرمايه گذاري در اقتصاد ملي است. سهام
و حق تقدم دادو ستد شده در سال 83 از نظر ارزش و تعداد به ترتيب 56 و 81 درصد نسبت
به سال رشد داشتند كه اين  بالاترين رقم به دست آمده در تاريخ بورس است.

وي
ادامه داد: در سال گذشته با افزوده شدن 40 شركت جديد به فهرست شركتهاي پذيرفته شده
در بورس، تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس به 426 شركت افزايش يافت.


دبيركل بورس اوراق بهادار در خصوص عرضه سهام سازمان خصوصي سازي در بورس افزود:
ميزان واگذاري سازمان خصوصي سازي در سال 83 نسبت به سال قبل به دليل واگذاري نزولي
دولت با كاهش رو به رو بوده است. بر همين اساس  تعداد 02/682 ميليون سهم به ارزش
794ر6 ميليارد ريال سهام دولتي از طريق بورس عرضه شد كه در مقايسه با سال پيش از
نظر تعداد 19/10 درصد و از نظر ارزش 54/24 درصد كاهش داشته است .

عبده
تبريزي با اشاره به اينكه در سال 83 از ميان صنايع طبقه بندي شده در صنايع سيمان،
آهگ و كچ و نيز شركتهاي خودرو ساز بيشترين ارزش بازار را به خود اختصاص دادند
افزود: دراين سال ارزش بازار سهام 10 شركت بزرگ‌تر پذيرفته شده از 44 درصد كل ارزش
در سال 83 به 7/37 درصد كاهش يافت.

وي
با اشاره به اينكه  از نظر تعداد دفعات معامله و نيز تعداد خريداران نيز آمار سال
83  بورس اوراق بهادار به ترتيب نشان دهنده 19/85 و 9/80 درصد رشد نسبت به سال 82
است ادامه داد: اين امر نشان دهنده حضور سرمايه گذاران خرد در بازار بوده و نويد
گسترش پايه هاي بازار سرمايه است.


دبيركل بورس ادامه داد در سال 83 تعداد 95 درخواست جديد از سوي شركتهاي پذيرفته شده
در بورس تهران دريافت شده كه پس از بررسي  مدارك پرونده 71 شركت براي بررسي بيشتر و
تصميم گيري به هيئت پذيرش ارسال شد اين در حالي است كه هيئت پذيرش با پذيرش 40 شركت
جديد در فهرست شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران موافقت كرد و از ميان شركتهاي
پذيرفته شده نام 2 شركت در تالار اصلي و 38 شرکت در تالار فرعي درج شده است .

وي
در ادامه اين جلسه با اشاره به اينكه در حال حاضر با افزايش سرمايه 135 شركت به
ميزان 82/32 هزار ميليارد ريال موافقت شده است تاكيد كرد مسئله افزايش سرمايه
شركتهاي بورسي در 3 ماهه پاياني سال 83 با سخت‌گيري بيشتري مورد بررسي قرار گرفت.

وي
در خصوص وضعيت كارگزاران ادامه داد: در سال 83 در مجموع 239 شعبه كارگزاري از
شركتهاي كارگزاري در تالارهاي تهران و مناطق به خريد و فروش سهام اشتغال داشته اند
اين در حالي است كه شمار 54 كارگزاري در سال 82، به 69 شركت افزايش يافت كه از اين
ميزان 67 شركت نيز با دريافت مجوز مشغول به كار شدند .

حسين
عبده تبريزي گفت: در سال 83 با افتتاح تالارهاي منطقه اي اردبيل، اروميه، اهواز،
رشت، زاهدان، زنجان، ساري، شيراز،كرج، كرمان، يزد، تعداد تالارهاي منطقه‌اي فعال
به14 تالار  افزايش يافت.


دبيركل بورس ضمن اشاره به افتتاح تالارهاي  اختصاصي اعلام كرد در مشهد و اصفهان نيز
به ترتيب با افتتاح چهار و سه كارگزاري استاني موافقت شده است .

وي
ضمن تقدير از مستندسازي و اطلاع رساني به موقع در بورس اوراق بهادار از عملکرد سايت
ايران بورس در سال گذشته قدردانی و اعلام كرد كه در سال 1383 حدود 20 شركت كارگزاري
داراي سايت هاي فعال بوده‌اند .

دکتر
عبده با اشاره به گزارش كميته ريسك كه در 14/6/83 به تصويب رسيد افزود در اين گزارش
مصوبات هيات مد يره در مورد گسترش اطلاع رساني ، شفاف سازي و بسط نظارت بر بورس
اوراق بهادارمورد بررسي قرار گرفته است.


دبيركل بورس از تسريع پذيرش شركتها در بورس خبر داد و افزود تا 2 يا 3 هفته آينده
آيين نامه كارگزار معرف تصويب مي‌شود.

وي
ابراز اميدواري كرد در طول چند هفته آينده اوراق مشاركت ايران خودرو در بورس عرضه
خواهد شد و نيز تا پايان سال 84 شرايط ورود ابزارهاي مشتقه وهمچنين استفاده از
قرارداد هاي آتی و اختيار معامله فراهم شود.


گفتنی است در انتخابات هيئت مديرة مجمع سازمان کارگزاران شرکت كارگزاري بانك رفاه
با كسب 63 راي و شرکت كارگزاري نهايت نگر با كسب مجموع 24 راي به عنوان اعضاي جديد
هيات مديره سازمان انتخاب شدند.