مجمع شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) برگزار گردید

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی شیمی کشاورز (از شرکت‌های تابعه گروه توسعه ملی) ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ 1394/02/16 با حضور هیات مدیره و نمایندگان موسسه حسابرسی داریاروش  و نماینده اداره سرمایه‌گذاری بانک ملی به عنوان مدعو برگزار و طی احکام صادره از طرف جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی نمایندگان سهامداران در جلسه حاضر و آقایان؛ حمید محمودی به سمت ریاست مجمع، علی ملکی و کورس جبارنیا به عنوان نظار انتخاب گردیدند.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، در این مجمع که با حضور 99/83 درصد سهامداران برگزار گردید، ابتدا گزارش هیات مدیره در خصوص تعمیرات اساسی در واحد بطری‌سازی و اقدامات انجام شده به منظور ثبت تولید محصول جدید دلتامترین در واحد SC و انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید واحد امحاء مطرح گردید و مدیرعامل شرکت انحراف نامساعد عملکرد واقعی نسبت به بودجه سال مورد گزارش را ناشی از وضعیت رکود بازار و کمبود نقدینگی عنوان نمودند.

پس از قرائت گزارش حسابرس اهم تکالیف مجمع به شرح ذیل تعیین گردید:

با توجه به توضیحات مبسوط هیات مدیره در خصوص پیگیری و موارد انجام شده در ارتباط با رفع مغایرت با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مجمع مقرر نمود پیگیری‌ها جهت حل و فصل موضوع مذکور تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد و گزارش آن پس از درج در هیات مدیره هر 3 ماه یکبار به سهامدار عمده اعلام گردد.

در ارتباط با موجودی‌های مواد، کالا و سایر موجودی‌های راکد شرکت، مجمع مقرر نمود تجزیه سنی در ارتباط با اقلام مذکور انجام و پس از طرح در اولین جلسه هیات مدیره و تعیین تکلیف اقلام راکد، گزارش آن جهت سهامدار عمده ارائه شود.

در خصوص وضعیت شرکت نوین کاسپین (پیمانکار واحد امحاء) بابت قرارداد ارتقای کوره، با توجه به توضیحات هیات مدیره در ارتباط با اقدامات قانونی انجام شده، مقرر گردید پیگیری حقوقی جهت احقاق حقوق شرکت انجام و نتیجه هر 3 ماه یک بار به سهامدار عمده ارائه شود.

در ارتباط با منظور نمودن هزینه امحاء سنواتی در سرفصل تعدیلات سنواتی و بند شرط گزارش حسابرس در این خصوص مقرر گردید با تصویب روش حسابداری بهینه در هیات مدیره و با هماهنگی حسابرس موضوع حل و فصل گردد.

مجمع مقرر نمود هیات مدیره برنامه و راهکار برون رفت از وضعیت فعلی را تهیه و به سهامدار عمده ارائه نماید.

سپس سایر بندهای دستور جلسه به شرح ذیل مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

  • صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ 1393/12/29 و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
  • موسسه حسابرسی داریاروش به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال 1394 انتخاب گردید.
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

 

 

IMG_3008

IMG_3011

 

 

مشخصات شرکت:

شرکت ملی شیمی کشاورز در سال 1365 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و بهره‌برداری از قسمت‌های مختلف کارخانه واقع در شهر صنعتی البرز قزوین شامل فرمولاسیون مایع و پودر در سال 1371شروع گردیده است. به موجب مصوبات مجمع فوق‌العاده صاحبان سهام سال 1376 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و به موجب مصوبات مجمع فوق‌العاده سال 1387  مرکز اصلی شرکت از قزوین به تهران انتقال یافت.

فعالیت شرکت ایجاد و توسعه کارخانه به منظور تهیه هرگونه مواد اولیه شیمیایی، سموم گیاهی و تولید و واردات مواد اولیه و سموم و داروهای دامی و خانگی در خصوص دفع آفات و همچنین ایجاد صنایع جنبی مربوط به منظور تولید و عرضه محصولات می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی مالک 99/67 درصدی شرکت ملی شیمی کشاورز می‌باشد. سرمایه شرکت 100.000 میلیون ریال می‌باشد.

اعضای حقوقی، حقیقی هیات مدیره و سمت آنها به شرح جدول ذیل می باشد:

Untitled

مقدار تولید و فروش شرکت در سال 1393 به صورت نمودار ذیل می‌باشد:

Untitled

 

 

ترکیب کارکنان شرکت به تعداد 123 نفر در پایان سال 1393 به صورت نمودار ذیل می‌باشد:

 

2

 

 

آدرس دفتر مرکزی: بزرگراه حکیم، خیابان سازمان برنامه شمالی، خیابان هشتم شرقی، پلاک 2

آدرس کارخانه: شهر صنعتی البرز، خیابان حکمت پانزدهم

تلفن: 2-44958401

دورنگار: 44958403

وب سایت:  WWW.MELLIAGROCHEMICAL.IR

پست الکترونیک:  INFO@ MELLIAGROCHEMICAL.IR