مجمع سالیانه شرکت توسعه کشت و صنعت ملی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی به نقل از کارشناس معاونت امور شرکت های گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه کشت و صنعت ملی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1393 ، در روز دوشنبه 11 خرداد ماه 1394 ساعت 9 صبح در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در تهران ، میدان ونک ، خیابان خدامی پلاک 89 ، طبقه 5 ، با حضور هیات مدیره ، نماینده موسسه حسابرسی بهمند جناب آقای مشرقی  ، و بیش از 99 درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها  تشکیل و طی احکام صادره از سوی جناب آقای دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، جناب آقای حمید محمودی به نمایندگی از آنشرکت به سمت رئیس جلسه ، آقای ملکی و خانم اسدزاده به سمت ناظرین و آقای سید مصطفی عمادی مدیرعامل شرکت توسعه کشت و صنعت ملی  به سمت دبیر جلسه انتخاب و جلسه رسمیت یافت .

IMG_3197

طبق دستور جلسه مجمع ، در ابتدا گزارشی از عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش توسط مدیرعامل ارائه گردید که خلاصه ای از آن در ادامه آمده است :

فعالیت شرکت توسعه کشت و صنعت ملی در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1393 ، به  استناد مأموریت محوله از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شرکت مبنی بر واگذاری و فروش سهام شرکتهای متعلق به مجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و تفویض اختیار بازاریابی و مذاکره برای فروش سهام شرکتهای تابعه آن مجموعه که حسب مورد به شرکت جهت اجراء ابلاغ گردیده است، معطوف می شود .

ترکیب سهامداران عمده

سهامداران

شرکت هایی که بخشی از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ایران (سهامی عام) و بانک ملی میباشد  و شرکت کشت و صنعت ملی ، بصورت مدیریت راهبری و نظارت عملیات آنها را به عهده داردبه شرح جدول ذیل :

درصد سهام

 

شرکتهایی که بخشی یا مجموع سهام آنها متعلق به شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) میباشد و درآمد حاصل از عملیات آنها درآمد هلدینگ غذایی را تشکیل میدهد به شرح جدول ذیل میباشد:

درصد سهام کشت و صنعت

برنامه های آینده شرکت توسعه کشت و صنعت ملّی:

هیأت مدیره شرکت در صدد می باشد که با کمک نیروی انسانی شرکت و حمایت سهامدار محترم،از طریق بازاریابی و مذاکره نسبت به جلب و جذب متقاضیان خرید سهام شرکتهایی که قابلیت واگذاری دارند اقدام و پس از انعقاد تفاهمنامه اولیه از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار نمایند.

شرکت در صدد است از طریق نظارت مستمر و پیگیری مداوم، عملکرد شرکتهای فعال زیر مجموعه را به لحاظ افزایش روند سودآوری آنها در سال جاری بهبود بخشد.

مصوبات مجمع:

تقسیم سود: مجمع  برای  سال مالی 93 ، تقسیم مبلغ 1.500  ریال بازای هر سهم  از محل سود قابل تقسیم را تصویب نمود.

روزنامه رسمی: اطلاعات

حسابرس: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

نشانی دفتر مرکزی : تهران – بلوار آفریقا – خیابان فرزان غربی – پلاک 38 – طبقه 1

تلفن : 88677830