مجمع «بورس» با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد؛ تقسیم سود ۴۵٠ ریالی بورس تهران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در روز پنجشنبه ١۴٠٠/٠۴/٣١ تشکیل شد. در این مجمع که با حضور بیش از ۶٠ درصد از سهامداران رسمیت یافت، سود نقدی ۴۵٠ ریالی تقسیم شد. 

به گزارش روابط عمومی «وبانک»، امیر تقی خان تجریشی، رئیس هیئت مدیره این شرکت ریاست مجمع را نیز بر عهده داشت که پس از حضور بیش از ٢٠٠٠ سهامدار حقوقی و حقیقی که از طریق پلتفرم های آنلاین حضور پیدا کرده بودند، رسمیت یافت. 

سپس آقایان ارسلان محتشم امیری، نماینده کارگزاران و حسین بوستانی، نماینده نهادهای سرمایه گذاری به عنوان ناظرین جلسه، آقای مجید زراعتی، نماینده سهامداران حقیقی به عنوان دبیر جلسه و آقای سید مهدی پارچینی به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار برای شروع مجمع در جایگاه حضور پیدا کردند. 

همچنین علی صحرائی به عنوان مدیرعامل بورس تهران، علی علیزاده گیاشی معاونت پشتیبانی و رویا مهدی زاده نماینده حسابرس و بازرس قانونی از موسسه حسابرسی هوشیار بهمند در جایگاه حضور یافتند و به سوالات سهامداران پاسخ دادند. 

در مجمع بورس تهران، صرف ١٢ میلیارد ریال برای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت به منطور آموزش و ارتقا سطح سواد مالی به تصویب رسید. همچنین مقرر شد که ١٢ میلیارد ریال به مصارف عام المنفعه اختصاص پیدا کند. 

موسسه حسابرسی هشیار بهمند نیز به عنوان حسابرس سال آتی این شرکت انتخاب شد. 

پس از اتمام مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع فوق العاده این شرکت نیز با همان ترتیب هیئت رئیسه برای تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت برگزار شد و افزایش سرمایه ٢۵٠ درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید. بنابراین بورس تهران سرمایه خود را از مبلغ ۴٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١۴٠٠٠ میلیارد ریال افزایش داد. با توجه به تغییر سرمایه شرکت، اصلاح ماده ٨ اساسنامه نیز تصویب شد.